Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Mitto del Nasi
Prinz Paris von Jahrestal x Wallis Nikki of Tandenberg
07-01-2006 - 2013
 

 

Παρουσίαση Mitto del Nasi © 01/2013

Προηγούμενη     Επόμενη