Εικόνες   Διακρίσεις   Pedigree   Επικοινωνία
 
Cabir Citto Del Citone
Zordan Zewi del Citone Χ Veela Flying Del Citone
06-2008
 

8 μηνών

 

Παρουσίαση Cabir Citto del Citone © 07/2011

Προηγούμενη     Επόμενη