Kocs Mihály - Siculus Invincius - Ουγγαρία

Hungary

www.siculusinvincius.hu

kocs@saniprevent.hu

 

Πρώτα από όλα θα σε ρωτήσω πως και από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την εκτροφή;

  First of all I would like to ask you when and how you have started breeding Dobermanns.

Έχω αυτή την αξιαγάπητη φυλή εδώ και 34 χρόνια, ξεκίνησα όταν ήμουν 18 χρονών. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και ακόμα είναι! Έκανα εκτροφή σε 3 στάδια, στα πρώτα 2 όταν ήμουν νέος το "οικονομικό μου υπόβαθρο" δεν ήταν το καλύτερο και έτσι τα αποτελέσματα δεν ήταν εντάξει
για μένα! Αλλά τώρα έχω καλές πιθανότητες και έτσι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Η μαύρη μας θηλυκιά, η O’Finity King of Darkness είναι Champion σε 12 χώρες,
Winner σε 4 Club, Ιταλία, Ρουμάνια, Γαλλία, Λουξεμβούργο, ήταν ο Κορυφαίος σκύλος και ο Κορυφαίος Νέων την ίδια χρονιά, στην κατηγορία μαύρων Ντόμπερμαν στην Ιταλία το 2010, ο καφέ αρσενικός μας Rellaps Forrest είναι Champion σε 11 χώρες, και οι δυο πέρασαν το καλύτερο ZTP V1A, και IPO1.

  I have been keeping this lovely breed since 34 years, I’ve started it when I was 18 years old. It was „love at the first sight” and it still is!
I breeded Dobermann in 3 etaps, at the first 2 when I was young my „financial background” wasnt’t optimal so the results were not OK for me! But now I have good possibilities so our results are extraordinary. Our black female O’Finity King of Darkness is 12 countries champion, 4 Club winner – Italy , Romania, France, Luxembourg- she was the Top Dog and Top Giovanne in same year in black Dobermann category in Italy 2010, our brown male Rellaps Forrest is 11 country’s champion, both of them had the best ZTP V 1A and IPO 1
     

Στο τομέα του χαρακτήρα - ταμπεραμέντου - τι νομίζεις? Υπάρχουν αλλαγές στο μοντέρνο Nτόμπερμαν;

 

From the point of temperament what do you think? Are there any changes in the character of the modern Dobermanns?

Δυστυχώς ναι, τα παλαιότερα Ντόμπερμαν ήταν εξαιρετικοί σκύλοι εργασίας αλλά τώρα ένα τεράστιο ποσοστό των "μοντέρνων Ντόμπερμαν" είναι μόνο ωραίας εμφάνισης, αλλά ως προς την εργασία έχουν χαμηλή απόδοση.
Κατά τη διάρκεια του ΖΤΡ γνώρισα μερικούς αρσενικούς με "μεγάλα ονόματα", πολλά ζευγαρώματα πίσω τους και είχαν καταστροφική εργασιακή απόδοση, δυστυχώς μεταφέρουν αυτήν την ανεπάρκεια σε πολλά πολλά κουτάβια!

 

Unfourtunetly yes, the earlier Dobermanns were excellent working dogs, but now a huge percent of the „modern Dobermann” are only very nice looking, but for work they have a poor performance!
During the ZTP i met several „great named” males with many matings behind their back, and they had catastrofic working performance, unfourtunetly they transmit this deficent character in many-many puppies!

     

Μορφολογία ή εργασία;

 

Shows or Work?

Και τα δυο είναι εξίσου σημαντικά, διότι το Ντόμπερμαν πρέπει να είναι πολλά περισσότερα από μια νωθρή καλλονή. Ο υπέροχος σχεδιασμός τους φαίνεται πλήρως μόνο μέσα από την κίνηση, κατά την εργασία.
Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κατορθώσεις και τα δυο αυτά πράγματα μαζί, διότι η "εκθεσιακή κατάσταση" βρίσκεται 4-6 κιλά πάνω από την "εργασιακή κατάσταση". Αλλά νομίζω ότι κατάφερα να δείξω ότι αυτό δεν είναι αδύνατον, και τα δυο σκυλιά μας έχουν IPO 1 ZTP κι εξαιρετικά αποτελέσματα στις εκθέσεις επίσης. (θηλυκό 46x CAC, 15 x CACIB, 18 xBOB, αρσενικό 25 xCAC, 6 x CACIB, 4x BOB)

 

Both of them are equally important, because the Dobermann have to be much more then an inactive beauty! Their wonderful design are only shown fully during movement, during the work. But it is very difficult to achieve this two things simultaneously, because the show condition of the Dobermann is with 4-6 kg higher then the optimal working condition. But I think i managed to demonstrate that it isn’t impossible, both of our dogs have IPO 1 ZTP , and they have extraordinary show results too (female 46x CAC, 15 x CACIB, 18 xBOB, male 25 xCAC, 6 x CACIB, 4x BOB)

     

Τι πιστεύεις για το επίπεδο εκτροφής παγκοσμίως και μετά στη χώρα σου;

 

What do you think of the level of breeding internationally and in your country?

Υπάρχουν πολλοί καλοί εκτροφείς σε αρκετές χώρες, αλλά δυστυχώς πολλοί από αυτούς ζευγαρώνουν τα θηλυκά τους με τον ίδιο μικρό αριθμό, των διάσημων αρσενικών νικητών του IDC, δεν δίνουν αρκετή προσοχή στο γενετικό υπόβαθρο των σκύλων τους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι απόγονοι αυτών των διάσημων αρσενικών, πωλούνται καλύτερα από αυτούς του καλού συνδυασμού δυο όχι τόσο διάσημων σκύλων. Κατά την γνώμη μου το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκτροφής Ντόμπερμαν είναι, ότι ένας μικρός αριθμός σπεσιαλίστ κριτών κρατούν τις μεγαλύτερες εκθέσεις (IDC, Club Shows) στα χέρια τους. Δεν κρίνουν προς επίτευξη του πραγματικού προτύπου (η περιγραφή του ιδανικού Ντόμπερμαν) αλλά βάση του προσωπικού τους γούστου η του ενδιαφέροντος τους. Σε κάθε χώρα έχουν "φιλικούς" εκτροφείς, οι οποίοι ζευγαρώνουν τα θηλυκά τους με τα αρσενικά που επέλεξαν οι ίδιοι οι σπεσιαλίστες κριτές. Συνήθως νομίζουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τα πάντα, αλλά δυστυχώς, πολλές φορές δεν γνωρίζουν ικανοποιητικά την φυσιολογία, ανατομία των σκύλων, για παράδειγμα κατά την αξιολόγηση της κίνησης. Πιστέψτε με ξέρω για τι πράγμα σας μιλώ, είμαι ειδικός κτηνίατρος κατοικίδιων με 10 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Μαθαίνουν μόνο 2-3 μήνες για να γίνουν κριτές και νομίζουν ότι είναι ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο το γενετικό υπόβαθρο της φυλής γίνεται βήμα βήμα πιο κλειστό, πολλές ασθένειες και πολλά ελαττώματα γίνονται συνηθέστερα.

 

There are very good breeders in several countries, but unfourtunetly many of them breed they females with the same, small number of “famous (IDC winner) males”, they don’t pay enough attention to the genetical background of their dogs.
Unfourtunetly, at the moment the progenies of these „famous males” can be better sold, then a good combination of two not so famous dogs .
In my opinion, the biggest problem with the Dobermann breedig is, that a few number of special judges holding the bigest shows (IDC, Club Shows) in their hand.
Their don’t judge to meet the actual standard (the description of the optimal Dobermann) much more conforming their own taste or interest.
In each country, they have „amicable” breeders who are mating their females with the males chosen by these „specialist judges”. Usually they think that they know everything the best, but sadly, many times they don’t know sufficently the physiology, anatomy of the dogs for examle during the movement evaluation.
Believe me I know what I’m talking about, I’m a pet specialist veterinarian with 10 years university. They learn only 2-3 months to be judges and they think they are the GOD!
On this way the genetical background of the breed become step by step more closed, a lot of illnesses and many faults become more common.

     

Για θέματα υγείας τι πιστεύεις;

 

What do you think about health?

Έγραψα ένα άρθρο για αυτό το φαινόμενο, αυτοί που ενδιαφέρονται μπορούν να το δουν στην ιστοσελίδα μου:
"Εμπειρίες από τις εκθέσεις σκύλων του 2010"
"Κίνδυνοι υγείας από τον "νέο τύπο Ντόμπερμαν"
http://www.siculusinvincius.hu

 

I wrote an articleof this phenomenon those who are interested, can read it on our hompage:
"Dog Shows experience 2010"
"health dangers of the „new type of Dobermann"
http://www.siculusinvincius.hu

     

Τι πιστεύεις για τη HD στη φυλή;

 

What about HD in the breed?

H ισχιακή δυσπλασία είναι μόνο ένα κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος: των συνεπειών της πολύ γρήγορης ανάπτυξης (εκρηκτικής ανάπτυξης). Το Ντόμπερμαν είναι βασικά μια πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενη φυλή, η πλειοψηφία των πλήρων τροφών σκύλου, το κάνουν να αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς, με τον τρόπο αυτό το σκελετικό σύστημα (οστά, αρθρώσεις) των σκύλων δεν μπορεί να αναπτυχθεί αρκετά καλά. Κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης τα οστά γίνονται πολύ μαλακά, μπορούν εύκολα να παραμορφωθούν, με αυτόν τον τρόπο οι αρθρώσεις χάνουν την συνάφεια τους (για παράδειγμα, το ισχίο καθιστάτε διαπλαστικό), όλο το σώμα του σκύλου γίνεται πολύ στενό, τα σκέλη αποκλίνουν από τον άξονά τους (θέση ταρσών αγελάδας, γαλλική θέση μπροστά), η κίνηση γίνετε σαν "μαριονέτας ", άτακτη, ανομοιογενής σε αυτά τα νεαρά σκυλιά είναι πιο πιθανό να συμβούν όλα τα είδη των τραυματισμών . Η εργασιακή ικανότητα μειώνεται. Η κατάλληλη διαχείριση της ανάπτυξης είναι πιο σημαντική από το γενετικό υπόβαθρο (γενότυπος ), για να έχετε τον καλύτερης εμφάνισης, και κίνησης σκύλο (καλύτερο φαινότυπο). Αυτός είναι ο λόγος που η τιμή των κουταβιών μου περιλαμβάνει ένα πακέτο διαχείρισης της ανάπτυξης τους (ειδικά συμπληρώματα διατροφής για καλύτερη ανάπτυξη οστών, αρθρώσεων και χόνδρων. Πρόγραμμα για την καλύτερη διατροφή, και εκπαίδευση των κουταβιών μέχρι την ηλικία του 1 έτους).

 

The HD is only a slice of a much bigger problem : the consequence of the too fast growing(explosional growing). The Dobermann basicly is a very fast growing breed, majority of the complete dog foods, make this growing faster, on this way the skeletal system (bones , joints) of the dogs can’t develop well enough.
During the fast growing the bones became very soft, they can easily become distorted, on this way the joints lose their congruency (for example the hip became displatic), all body of the dog became very narrow, the legs are deviating from their axis (cow position, french position in front), the movement become like a ”marionett puppet”, disordinate, inhomogene.
To these young dogs all types of injuries are more likely to occure. They working capacity vastly decreases.
The appropriate growing management is, or even more, important than the genetical background (genotipe) to have the best looking, moving dog (best fenotip).
That is why my puppies price include a growing management pack (special food suppliment for the best bone, joint and cartilage development; shedulle for the best feeding, training the puppies during their 1 year age)

     

Ποιά τα πιο σπουδαία Nτόμπερμαν αρσενικά και θηλυκά που άφησαν το σημάδι τους στην εκτροφή της Ουγγαρίας?

 

Which are the most important Dobermanns males and females - that left their sign in the breeding of your country?

Graaf Guido from Frankenhorst, Baron Nike Renewal, CAYA Jared, Gino Gomez Del Citone, Urbano del Diamante Nero, Fedor Del Nasi, Zordan Zewi Del Citone, Ale Alamos Del Citone.
CAYA Alabama, Wallis Niki of Tandenberg

 

Graaf Guido from Frankenhorst, Baron Nike Renewal, CAYA Jared, Gino Gomez Del Citone, Urbano del Diamante Nero, Fedor Del Nasi, Zordan Zewi Del Citone, Ale Alamos Del Citone.
CAYA Alabama, Wallis Niki of Tandenberg

     

Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο;

 

European or US Dobermann?

Περισσότερο ο Ευρωπαϊκός τύπος

 

Much more European type

     

Το καλύτερο σημείο για το καθένα;

 

Which is the strongest point of each of them?

Το Ευρωπαϊκό είναι πιο συμπαγές, δυνατό και "δείχνει πιο φυσικό ", είναι πιο κοντά σε εργασιακό τύπο σκύλου. Ο Αμερικανικός τύπος είναι πιο κομψός, ο λαιμός τους είναι καλύτερος (στο Ευρωπαϊκό Ντόμπερμαν πολλά αρσενικά έχουν πολύ κοντό και με περίσσεια δέρματος λαιμό και προγούλια).

  The european is more compact, strong and „looks more natural” it is closer to a working dog type. The US type is more elegant, their neck is better (in EU Dob. many males have too short and skinny neck).
     
Τι θα συμβούλευες τους νέους εκτροφείς;   What would you advice to a new breeder?

Με ένα ζευγάρωμα μπορείς μόνο να διορθώσεις 1 το πολύ 2 λάθη, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν διαλέγετε έναν αρσενικό, μην τον διαλέγετε μόνο εξαιτίας του ιδιοκτήτη η του ονόματος του. Κοιτάζοντας τα εκθεσιακά τους αποτελέσματα ( η πλειοψηφία αυτών των σκύλων επέτυχαν τα αποτελέσματα τους με 2-3 μόνο φιλικά διακειμένους κριτές). Το πραγματικά καλό Ντόμπερμαν επιτυγχάνει τα εκθεσιακά αποτελέσματα του από πολλούς διαφορετικούς κριτές.

 

During a mate you can correct only 1 maximum 2 faults, be very careful when choosing a male, don’t choose only about his owner or it’s name. Looking at his results (majority of these dogs achived they results at only 2-3 amicable judges!!)
The realy good Dobermanns achive their result from many different judges!!

     
Γραμμική αναπαραγωγή, ενδογαμία, ή εξωδιασταύρωση;   Line breeding inbreeding or outcross?

Και τα δυο μπορεί να είναι χρήσιμα αν τα χρησιμοποιήσεις σωστά

  Both can be useful if you use it correctly
     
Τι συμβουλεύεις τους μελλοντικούς αγοραστές;   What would you advice to a future dobermann owner?

Όταν διαλέγετε ένα κουτάβι μην κοιτάτε μόνο το όνομα του εκτροφέα η των γονέων .
Προσπαθήστε να διαλέξετε ένα όμορφο κουτάβι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσετε για το καλύτερο κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του.
Πρώτα πρέπει να χτίσουμε το σκελετό (κόκκαλα και αρθρώσεις και ως εκ τούτου το κουτάβι πρέπει να είναι λεπτό μέχρι 6-8 μηνών ) έπειτα τους μυς
(μεταξύ 8-12 μηνών) με την κατάλληλη εκγύμναση.

 

When they choose a puppy don’t look only about the name of the breeder or of the parents.
Try to choose a well looking puppy, but much more important to try to do the best durig his growth.
First we have to built the skeletal (bones and joints- so the puppy have to be slim till 6-8 months) then the muscles (beetwin 8-12 months) with appropriate training.

     
Πια η γνώμη σου για την πιθανή απαγόρευση κοψίματος ουράς και αυτιών; Θα επηρεάσει παγκόσμια τη φυλή;   Your opinion concerning ear cropping and tail docking? Is it possible that a worldwide prohibition will affect the breed?

Η απαγόρευση κοπής αυτιών και ουράς είναι μια από τις μεγαλύτερες κουταμάρες της Ε.Ε., με αυτή την απόφαση κατέστρεψαν την εκτροφή σε πολλές χώρες, το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ολλανδία, όχι πολύ καιρό πριν ήταν πρωτοπόροι εκτροφείς, τώρα τίποτα. Αλλά δυστυχώς ο αριθμός των Ευρωπαϊκών χωρών όπου μπορείς να δείξεις σε εκθέσεις ένα κομμένο σκύλο, μειώνεται δραματικά. Έτσι αν θέλεις να πας το σκύλο σου σε πολλές εκθέσεις θα πρέπει να τον αφήσεις άκοπο

 

The tail docking and ear cropping prohibition is one of the biggest stupidity of EU, with this decision they destroyed the breeding in many countries, the best example is Nederland, not so long ago they were the leader breeders, now nothing.
But unfourtunetly the number of European countries where you can exhibit a cropped dog decreases dramaticaly. So if you want to take your dog to many shows you will have to leave his tail and ears be.

 

 

 

     

 

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Επιστροφή στην κορυφή