Wanda Zielak - z Padoku - Πολωνία

Poland

www.padok.type.pl

padok@o2.pl

 

Πρώτα από όλα θα σε ρωτήσω πως και από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την εκτροφή;

  First of all I would like to ask you when and how you have started breeding Dobermanns.

Ξεκίνησα να εκτρέφω Ντόμπερμαν το 1977. Στη πρώτη μου γέννα γεννήθηκαν τέσσερα κουτάβια και ήμουν πολύ ευτυχής. Έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια μου με τα Ντόμπερμαν και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αγαπώ την δουλειά μου, αυτά τα όμορφα σκυλιά είναι το νόημα της ζωής μου.

  I have started to breed dobermans in 1977. In my first litter four puppies was born and I was very happy. In that way my adventure with dobermans has begun and it lasts for today. I love my job, this beautiful dogs are the sens of my life.
     

Στο τομέα του χαρακτήρα - ταμπεραμέντου - τι νομίζεις? Υπάρχουν αλλαγές στο μοντέρνο Nτόμπερμαν;

 

From the point of temperament what do you think? Are there any changes in the character of the modern Dobermanns?

Στους καιρούς μας, τα μοντέρνα Ντόμπερμαν είναι πιο σταθερά, πνευματικά σιωπηλά αλλά εξακολουθούν να έχουν ένα πολύ καλό εργασιακό drive και υψηλό επίπεδο ταπεραμέντου. Έχει πολύ εκτροφική δουλειά αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή δουλειά, καλή για τα σκυλιά και τους ιδιοκτήτες τους.

 

In recent times modern dobermans are more stable, mentally muted but still they have a very good drive for work and high level of temeperament. It costs a lot of breeding work but I think it is a very good work-good for a dogs and their owners.

     

Μορφολογία ή εργασία;

 

Shows or Work?

Νομίζω ότι και τα δυο είναι σημαντικά και πρέπει να είναι ισορροπημένα. Το Ντόμπερμαν φτιάχτηκε για εργασία και σπορ και το χρειάζεται για την καλή του πνευματική ανάπτυξη. Από την άλλη μεριά είναι ένας όμορφος, κομψός και πολύ εντυπωσιακός σκύλος, έτσι είναι μεγάλη πίεση να βλέπεις αυτά τα σκυλιά στις εκθέσεις.

 

I think that both things are important and it must be balanced. Dobermann is created for work and sport and it needs it for a good mental development. From the other side it is a beautifull , elegant and very impressive dog, so it is a big pleasure to watch this dogs on the shows.

     

Τι πιστεύεις για το επίπεδο εκτροφής παγκοσμίως και μετά στη χώρα σου;

 

What do you think of the level of breeding internationally and in your country?

Κατά την γνώμη μου έχουμε ένα καλό επίπεδο εκτροφής σε όλο τον κόσμο. Η σοβαρή εκτροφή είναι βασικά μια πολύ σκληρή δουλειά. Ο καλός εκτροφέας πρέπει να έχει βασικές γνώσεις γενετικής, θα πρέπει να έχει ένα εξαιρετικό προσανατολισμό των διαθέσιμων γραμμών εκτροφής και να κάνει έξυπνες επιλογές. Έχουμε ένα μόνο πρότυπο Ντόμπερμαν στην FCI, αλλά κάποιους τύπους του σε διαφορετικές χώρες. Η εκτροφή βρίσκεται σε καλό δρόμο, έχουμε πολύ καλυτέρους σκύλους εμφανισιακά και διανοητικά.

 

In my opinion we have a good level of breeding all over the world. Serious breeding is a very hard work at the root. A good breeder should have a basic genetic knowledge, should have an excellent orientation in available breeding lines and make an inteligent choices. We have a one pattern of dobermann in FCI, but a few types of them in different countries. Breeding is comming in a good direction, we have much better dogs in exterier and mentally.

     

Για θέματα υγείας τι πιστεύεις;

 

What do you think about health?

Η υγεία των Ντόμπερμαν είναι ένα λυπηρό πρόβλημα. Ο μεγάλος και δυνατός σκύλος είναι πολύ ευαίσθητος και βλέπουμε πολλά προβλήματα καρδιάς και καρκίνου. Μερικές εκτροφικές γραμμές είναι πιο προσβεβλημένες και πρέπει αυτό να το λαμβάνουμε υπόψην όταν επιλεγούμε τα ζευγάρια για αναπαραγωγή.

 

Dobermans health is a very sad problem. This big and strong dog is very sensitive and we can see a lot problems with heart diseases and cancer. Some of the breeding lines are more affected and we must consider this in the selection of breeding pairs.

     

Τι πιστεύεις για τη HD στη φυλή;

 

What about HD in the breed?

Η ισχιακή δυσπλασία (HD) εμφανίζεται πολύ σπάνια. Ευτυχώς υποχρεούμεθα σε εξετάσεις προς αυτή τη κατεύθυνση

 

HD occurs very rarely . Fortunately there is an obligation to do the tests in this direction.

     

Ποιά τα πιο σπουδαία Nτόμπερμαν αρσενικά και θηλυκά που άφησαν το σημάδι τους στην εκτροφή της Πολωνίας?

 

Which are the most important Dobermanns males and females - that left their sign in the breeding of your country?

Εδώ είναι η λίστα των πιο σημαντικών θηλυκών και αρσενικών. Είχαν μεγάλη θετική επίδραση στην εκτροφή Ντόμπερμαν στην Πολωνία.
Θηλυκά:
ANITA AFRA Sant Remo (ATAMAN APASZ Cztery ASY & FAZA Atlas ) Ζευγάρωσε με τον DINGO v Grashof και έδωσε καταπληκτικούς θηλυκούς απογόνους στο εκτροφείο z Zakatka Norberta :
FAMA z Zakątka Norberta εκτροφειο z Padoku
HERA z Zakątka Norberta εκτροφειο Dob-Bet

Άλλα ξεχωριστά θηλυκά στην Πολωνία :
CHAIC CANDANCE v Diaspora (Graf QUINTON v Neerlands Stam & UNA UGARTI v Diaspora ) εκτροφειο Hellowen
ZUELA z Padoku ( GRAF GUIDO v. Franckenhorst & AYSHA Medusa ) - ειναι η μητερα του World Winner 2001 –Gravin Gabi z Padoku

HACIMA z Padoku ( VARAK du Clos des Grognards & GRAVIN HANNa z Padoku ) εκτροφειο Tira Vento
ERIS z Padoku ( GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) εκτροφειο Adoracja
ELZA z Padoku ( GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) εκτροφειο Emergo
EMI z Padoku ( GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) εκτροφειο Majstersztyk
EVITA z Padoku (GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) εκτροφειο z Padoku
Sant Kreal RIORITA ( MATADOR v.d. Rauberhohle & Sant Kreal BARONESSA BRAWO ) εκτροφειο z Padoku
Ornella de Grande Vinko (Adamant de Grande Vinko &Grafina Shanel San de Grande Vinko) εκτροφειο Daker
HATOR GABI Vigo ( FINITO di Emergo &GRAVIN GABI z Padoku ) εκτροφειο Gabi Vigo

Αρσενικά
FINITO di Emergo ( RANDY Van't Sabbatsveld &ELZA z Padoku) εκτροφειο Daker
TYLAN du Clos des Grognards (SOCRATE du Clos des Grognards & NORINN ATHENA du Clos des Gronganrds εκτροφειο z Padoku
Sant Kreal REMBRANDT ( MATADOR v.d. Rauberhohle & Sant Kreal BARONESSA BRAWO ) εκτροφειο Bene Meritus
CARLOS z Padoku (SOCRATE du clos des Grognards & VIKTORIA z Padoku ) εκτροφειο z Padoku
PAKO Daker (BARON NIKE Renewal & Ornella de Grande Vinko) εκτροφειο Daker

 

Here is the list of the most important females and males. They had a big positive impact on doberman breeding in Poland:
Females:
ANITA AFRA Sant Remo (ATAMAN APASZ Cztery ASY & FAZA Atlas )She was mated with DINGO v Grashof and gave an outstanding female offspring in z Zakatka Norberta Kennel :
FAMA z Zakątka Norberta kennel z Padoku
HERA z Zakątka Norberta kennel Dob-Bet
The other outstadnig females in Poland:
CHAIC CANDANCE v Diaspora (Graf QUINTON v Neerlands Stam & UNA UGARTI v Diaspora ) kennel Hellowen
ZUELA z Padoku ( GRAF GUIDO v. Franckenhorst & AYSHA Medusa ) - she is the mother of World Winner 2001 –Gravin Gabi z Padoku

HACIMA z Padoku ( VARAK du Clos des Grognards & GRAVIN HANNa z Padoku )kennel Tira Vento
ERIS z Padoku ( GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) kennel Adoracja
ELZA z Padoku ( GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) kennel Emergo
EMI z Padoku ( GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) kennel Majstersztyk
EVITA z Padoku (GRAF QURINUS v Neerlands Stam & UNITA z Padoku ) kennel z Padoku
Sant Kreal RIORITA ( MATADOR v.d. Rauberhohle & Sant Kreal BARONESSA BRAWO ) kennel z Padoku
Ornella de Grande Vinko (Adamant de Grande Vinko &Grafina Shanel San de Grande Vinko)kennel Daker
HATOR GABI Vigo ( FINITO di Emergo &GRAVIN GABI z Padoku ) kennel Gabi Vigo

Males
FINITO di Emergo ( RANDY Van't Sabbatsveld &ELZA z Padoku) kennel Daker
TYLAN du Clos des Grognards (SOCRATE du Clos des Grognards & NORINN ATHENA du Clos des Gronganrds( kennel z Padoku
Sant Kreal REMBRANDT ( MATADOR v.d. Rauberhohle & Sant Kreal BARONESSA BRAWO ) kennel Bene Meritus
CARLOS z Padoku (SOCRATE du clos des Grognards & VIKTORIA z Padoku ) kennel z Padoku
PAKO Daker (BARON NIKE Renewal & Ornella de Grande Vinko) kennel Daker

     

Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο;

 

European or US Dobermann?

Μου αρέσουν και τα δυο

 

I like both of them.

     

Το καλύτερο σημείο για το καθένα;

 

Which is the strongest point of each of them?

To Αμερικανικό Ντόμπερμαν έχει τέλεια μπροστινή και πίσω γωνιώση και καλά διαγεγραμμένο στήθος. Το Ευρωπαϊκό Ντόμπερμαν έχει δυνατά κόκκαλα και εξαιρετικό κεφάλι αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ο τέλειος χαρακτήρας.

  American Doberman have a perfect front and back angulation and well marked forechest. European doberman has a strong bones and excellent head but most important for me is the perfect character.
     
Τι θα συμβούλευες τους νέους εκτροφείς;   What would you advice to a new breeder?

Για την εκτροφή σκύλων, χρειαζόμαστε ένα ανοικτό μυαλό, μεγάλη καρδία και πολύ αγάπη. Το σημαντικότερο είναι να είσαι έντιμος και τα υπόλοιπα θα έρθουν.

 

For a dog breeding we need an open mind, big heart, and a lot of love. The most important is to be honest and the rest will come itself.

     
Γραμμική αναπαραγωγή, ενδογαμία, ή εξωδιασταύρωση;   Line breeding inbreeding or outcross?

Προτιμώ ένα λογικό inbreeding

 

I prefer a reasonable inbreeding.

     
Τι συμβουλεύεις τους μελλοντικούς αγοραστές;   What would you advice to a future dobermann owner?

Όταν αγοράζεις ένα κουτάβι πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να παίζεις μαζί του και να το κοινωνικοποιήσεις, εφόσον από αυτό εξαρτάται πως θα είναι ο σκύλος μας στο μέλλον. Το Ντόμπερμαν είναι ένας ευαίσθητος και έξυπνος σκύλος, ο οποίος μαθαίνει γρήγορα κάθε καλό και κακό πράγμα.

 

When buying a puppy you need to devote much time to play with him and socialize him, since that depends on how our dog will be in the future. Doberman is a very sensitive and intelligent dog who can learn quickly every good and bad things.

     
Πια η γνώμη σου για την πιθανή απαγόρευση κοψίματος ουράς και αυτιών; Θα επηρεάσει παγκόσμια τη φυλή;   Your opinion concerning ear cropping and tail docking? Is it possible that a worldwide prohibition will affect the breed?

Kατά την γνώμη μου αν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ΔΚΟ απαγορευθεί η κοπή αυτιών και ουράς, αυτό δεν θα έχει καμιά επίπτωση  στην ανάπτυξη της φυλής.

  In my opinion-If in all of the countries associated in FCI will prohibit cropping and docking it will not have any impact on breed development.