Alin Taga (Valencia) - Weinberge Avatar - Ρουμανία

Romanian

www.valencia.go.ro

alinsaga68@yahoo.com

 

Πρώτα από όλα θα σε ρωτήσω πως και από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την εκτροφή;

  First of all I would like to ask you when and how you have started breeding Dobermanns.

Είδα τα πρώτα Ντόμπερμαν αμέσως μετά από το 1980 και μου έκανε αίσθηση να "ανακατευτώ" με το που τα είδα. Για μένα το παρουσιαστικό τους ήταν ασύλληπτο. Αγόρασα αμέσως μόλις τελείωσα το Λύκειο και ανακατεύτηκα με την εκτροφή αμέσως μετά τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Αυτό περίπου το 1987.. Για προσωπικούς λόγους δεν εκτρέφω από τότε συνεχώς αλλά πάντα τα αγαπώ και πάντα τα θεωρώ μια ξεχωριστή ράτσα για μένα.

  I saw first Dobermanns immediately after 1980 years .I was inloved at first vision. For me was a incredible appearance.
I start own and breed this race immediately after I finish my lyceum and finish my obligatory army period.
That happened around 1987 years. I don't breed continuous period, because personal reasons, but always I love Dobermanns breed like a unique breed for me.
     

Στο τομέα του χαρακτήρα - ταμπεραμέντου - τι νομίζεις? Υπάρχουν αλλαγές στο μοντέρνο Nτόμπερμαν;

 

From the point of temperament what do you think? Are there any changes in the character of the modern Dobermanns?

Ναι δυστυχώς υπάρχουν αλλαγές, και αυτό συμβαίνει στον προσανατολισμό της εκτροφής προς τις εκθέσεις μορφολογίας αλλά και την συμμετοχή των "επαγγελματιών εκπαιδευτών" για εργασία. Στο παρελθόν τα Ντόμπερμαν ήταν πιο σίγουρα για τον εαυτό τους και με πολύ καλά ένστικτα φύλαξης τα οποία τα πολλαπλασίαζε ο "ανοικτός" χαρακτήρας τους. "Άναβαν" και "έσβηναν" και "δούλευαν" φανταστικά. Σήμερα πολλές από τις λεγόμενες εργασιακές γραμμές είναι πολύ νευρικά και πολλές από τις μορφολογικές γραμμές παρουσιάζουν δείγματα όχι καλού χαρακτήρα και όχι πολύ έξυπνα. Λόγω των γραμμών μορφολογίας των "πολιτικών" και της "βιομηχανίας" των επαγγελματιών εκπαιδευτών είμαστε ένα βήμα πριν χαθεί για πάντα ο φανταστικός χαρακτήρας των Ντόμπερμαν.

 

Yes, unfortunately they are changed. Because incomplete and unidirectional "show" selection and because professional trainers implication.
In past Dobermanns was more confident, good guard instincts doubled by a open character. Their 'click down' and 'click up' work perfectly.
Now, many from named 'working lines' are too nervous and many from show lines are to low in character or are not so smart. Because show reasons, politic and "training industry" , We are at one step to lost the last fantastic character Dobermanns.

 

     

Μορφολογία ή εργασία;

 

Shows or Work?

Και τα δύο συν την υγεία. Ένα Ντόμπερμαν πρέπει να είναι ολοκληρωμένο από παντού.

 

Both. Plus health. Dobermanns must be round.

     

Τι πιστεύεις για το επίπεδο εκτροφής παγκοσμίως και μετά στη χώρα σου;

 

What do you think of the level of breeding internationally and in your country?

Στο παρελθόν σπουδαία, στο πρόσφατο παρελθόν με λάθη, σήμερα προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, στο μέλλον πιθανόν υψηλό αν είμαστε τυχεροί και κατορθώσουμε να λύσουμε τα λάθη και τα υπάρχοντα προβλήματα.

 

In past- great. Nearby past -with errors . Actual - we try to correct errors. Future - possible high, if we are lucky and succed to solve the errors and establish problems.

     

Για θέματα υγείας τι πιστεύεις;

 

What do you think about health?

Πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν έχω και πολύ καλή γνώμη. Δυστυχώς τα "αποθέματα" υγείας μας τελειώνουν και ο μέσος όρος ζωής έχει πέσει στα 8. Οι πιο μακρόβιες γραμμές ζούνε 10 χρόνια και κάτι. Τα ποσοστά ενδογαμίας είναι υψηλότατα, ο γενετικός πλουραλισμός μικρός και είναι πάρα πολύ πιθανο να δημιουργηθούν έτσι πραγματικά προβλήματα υγείας για πάντα.

 

This is a sensible subject. Not soo good opinion. The Healtly reserve is finished and average age is 8. Average age of best longevive bloodlines is 10+. The inbreeding coefficients is verry high, the genetical diversity is down. It is verry probable to fix forever actual problems.

 

     

Τι πιστεύεις για τη HD στη φυλή;

 

What about HD in the breed?

Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην φυλή αλλά ακόμα υπάρχουν κάποιες γραμμές που βγάζουν περιστασιακά περιστατικά. Δυστυχώς τα κακά γονίδια HD υπάρχουν σήμερα σε όλες τις γραμμές της φυλής αλλά υπάρχουν προβλήματα πιο σοβαρά.

 

Not so big problem but still exist bloodlines which have a high bad HD incidance. Unfortunately the bad HD genes are mixed on entire race. But exist problems more grave.

     

Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο;

 

European or US Dobermann?

Προσωπικά Ευρωπαϊκό που αναμιγνύεται με παλαιό Ρωσικό και παλαιό Αμερικανικό. πχ (Borong the Warlock and Arthal).

 

Personal preferance : European mixed with Old Russian and Old American. (Borung Warlock and AHRTAL).

     

Το καλύτερο σημείο για το καθένα;

 

Which is the strongest point of each of them?

Κάθε γραμμή έχει τα δικά της προβλήματα και πλεονεκτήματα.

  Every bloodline have her good and bad things.
     
Τι θα συμβούλευες τους νέους εκτροφείς;   What would you advice to a new breeder?

Να διαλέξει ένα καλό θηλυκό με σταθερά γενετικά στοιχεία, να χρησιμοποιήσει μόνο ασφαλή γενετικά αρσενικά, να μάθει γενετική, να βασίσει τις πράξεις του σε πληροφορίες και να αγαπά την ράτσα μας. Να μην είναι ματαιόδοξος και να είναι πολύ πολύ τυχερός.

 

Choice a good female with a stable genetic, use only secured males for breeding, learn genetic, based your action on information’s, love Dobermanns breed,
don't be vanitouse .
And much LUCKY!

     
Γραμμική αναπαραγωγή, ενδογαμία, ή εξωδιασταύρωση;   Line breeding inbreeding or outcross?

Εξαρτάται την περίσταση, γενικά το Ντόμπερμαν χρειάζεται εξωδιασταύρωση για να αυξηθεί το γενετικό υλικό. Όταν παρουσιάζονται προβλήματα σε συγκεκριμένες γραμμές μόνο μια εξωδιασταύρωση μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Αν χρειαστεί να κρατήσουμε κάποια καλά και σπάνια χαρακτηριστικά ή την καθαρότητα της γραμμής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενδογαμία σε διαφορετικά επίπεδα. Το επίπεδο της ενδογαμίας σε κάθε γραμμή πρέπει να υπολογίζετε πάρα πολύ καλά και κάθε φορά που παρουσιάζονται προβλήματα κληρονομικών χαρακτηριστικών πρέπει να γίνετε άμεσα "ένεση" εξωδιασταύρωσης για να εξαλειφθούν.

 

Depend by situation. In general Dobermanns race need outcross to increase the variability.
When problems appear in individual lines, only outcross can stop a bloodline from total disaster.
If need to keep some good/rare traits  or bloodline purity, we can use inbreeding , on different levels of consanguinity.
The level of  inbreeding of a bloodline, must be very well evaluated , at the first signs of what is called 'consanguinity depression'
must to do outcross to increases immediately the bloodline vigour  and to  stop  'depression'.

 

     
Τι συμβουλεύεις τους μελλοντικούς αγοραστές;   What would you advice to a future dobermann owner?

Να διαλέξει από γραμμές που ταιριάζουν με τον δικό του χαρακτήρα και τρόπο ζωής. Αν του αρέσουν τα σπορ και η άσκηση να πάρει ένα αρσενικό από "σπορτίφ" γραμμές, αν ζει σε ένα διαμέρισμα καλύτερα να πάρει ένα πιο ήρεμο Ντόμπερμαν προτιμότερα θηλυκό. Σε κάθε περίπτωση ας το σκεφτεί καλά πριν κάνει μια τόσο σοβαρή κίνηση.

 

Choice the dog from a bloodline WELL-MATCHED for your intimal character structure. If you like sport get a active Dobermanns, can be male.
If you live in a apartment try to choice a calm
Dobermanns, maybe a female. And think well before to make this step.

     
Πια η γνώμη σου για την πιθανή απαγόρευση κοψίματος ουράς και αυτιών; Θα επηρεάσει παγκόσμια τη φυλή;   Your opinion concerning ear cropping and tail docking? Is it possible that a worldwide prohibition will affect the breed?

Ναι η απαγόρευση θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην φυλή. Ίσως κάποιοι εκτροφείς - ιδιοκτήτες να αποδεχθούν την εμφάνιση του άκοπου Ντόμπερμαν αλλά το θεωρώ μάλλον δύσκολο.

Έχω δει κάποια από τα σημερινά Ντόμπερμαν να γεννιούνται ακόμη με φυσική κοντή ουρά. Τα ονομάζω "bob tail". Στα πρώτα Ντόμπερμαν του 1900 αυτό το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ συχνό. Ίσως αυτό να αποτελεί την λύση. Δυστυχώς οι εκτροφείς δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μία τέτοια αλλαγή.

  Yes prohibition on this direction will have a negative impact to the breed.
Maybe breeders/owners will accept the new uncroped dobermann appearance , but it is a hard change .
I sa
w some
Dobermanns named 'bob tail', they are borned with natural short tail. The original 1900 years Dobermanns has natural short tail.
Can be a solution .
Unfortunately breeders are not ready for this changes