Εικόνες     Διακρίσεις     Pedigree     Επικοινωνία
 
Amlet Della Promessa del Nord
Baltazaar vom haus Sinnis X Aitna
03-09-2012
 

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

2 χρονών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

 

Παρουσίαση Amlet Della Promessa del Nord © 05/2013

Προηγούμενη     Επόμενη