Εικόνες   Διακρίσεις   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Zordon Tahi Reme
Nitro del Rio Bianco X Tahi-réme Giovanna
08-08-2007
 

22 μηνών

22 μηνών

22 μηνών

22 μηνών

22 μηνών

21 μηνών

21 μηνών

21 μηνών

21 μηνών

20 μηνών

19 μηνών

 

Παρουσίαση Tahi-reme Zordon © 03/2014

Προηγούμενη     Επόμενη