Εικόνες   Διακρίσεις   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Zedor del Nasi
Fedor Del Nasi X Karma Kaja Del Nasi
 

13 months

13 months

 

Παρουσίαση Zedor del Nasi © 05/2012

Προηγούμενη     Επόμενη