Εικόνες   Διακρίσεις   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Urbano del Diamante Nero
Victor Vito del Rio Bianco Χ Indiana del Diamante Nero
2003 - 2013
 

 

Παρουσίαση Urbano del Diamante Nero © 10/2009

Προηγούμενη     Επόμενη