Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Oscar z Padoku
Yacheero's Pando Pandero X Ak-Yar Raya
19-07-2009
 

27 μηνών

32 μηνών

 

Παρουσίαση Oscar z Padoku © 07/2014

Προηγούμενη     Επόμενη