Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία
 
Tahi-reme Max
Pride of Russia Ferro X Tahi-reme Giniti
28-05-2010
 

12 μηνών

11 μηνών

10 μηνών

10 μηνών

10 μηνών

10 μηνών

 

Παρουσίαση Tahi-reme Max © 08/2013

Προηγούμενη     Επόμενη