Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Excelsior de Grande Vinko
Fan-Fan de Grande Vinko X Jamais Vu de Grande Vinko
07-07-2012
 

Natalia Solovyova

"de Grande Vinko" kennel,
Uzhgorod, Ukraine

Ukraine

+380505324228 (English, Russian)

www.grandevinko.com

grandevinko.sonata@gmail.com

Ukraine

 

Παρουσίαση Excelsior de Grande Vinko © 03/2016

Προηγούμενη     Επόμενη