Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Excelsior de Grande Vinko
Fan-Fan de Grande Vinko X Jamais Vu de Grande Vinko
07-07-2012
 

6 μηνών

5 μηνών

 

Παρουσίαση Excelsior de Grande Vinko © 03/2016

Προηγούμενη     Επόμενη