Εικόνες    Διακρίσεις    Εργασία    Pedigree    Επικοινωνία     Απόγονοι
 
Olympia Dea di Altobello
Power del Mediano X Fortuna di Altobello
14-11-2007
 

Olympia Dea di Altobello

13 μηνών

13 μηνών

13 μηνών

13 μηνών

10 μηνών

6 μηνών

6 μηνών

 

Παρουσίαση Olympia Dea di Altobello © 02/2012

Προηγούμενη     Επόμενη