Εικόνες    Διακρίσεις    Εργασία    Pedigree    Επικοινωνία    Απόγονοι
 
Branka Maxima di Altobello
Maxim di Altobello X Prima di Altobello
24-07-2009
 

MKD Champion
2 x CAC

HD B ( Germany )
vWd free ( by parentage )
BH
VP ( Puppy class - A. Marshak )
In preparation for ZTP

 

 

 

 

Παρουσίαση Branka Maxima di Altobello © 01/2013

Προηγούμενη     Επόμενη