Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία
 
Bohemian Rapsody Della Promessa del Nord
Narmer Greco di Altobello X Real Dream Di Altobello
20-01-2013
 

HD-A
ED-O

JUNIOR CHAMPION GR.
1 X BOB
2 X RCACIB
4 X CAC
3 X CACJ
1 X RCACJ

1 Χ 3η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΚ.ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ
1 Χ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΛΗΣ
4 Χ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΦΕ ΘΥΛΗΚΙΑ ΦΥΛΗΣ
3 Χ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΦΕ ΘΥΛ.ΝΕΩΝ
2 Χ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙ ΦΥΛΗΣ
2 Χ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚ.ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ

 

Παρουσίαση Bohemian Rapsody Della Promessa del Nord © 01/2016

Προηγούμενη     Επόμενη