Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία
 
Bohemian Rapsody Della Promessa del Nord
Narmer Greco di Altobello X Real Dream Di Altobello
20-01-2013
 

14 μηνών

14 μηνών

14 μηνών

14 μηνών

14 μηνών

14 μηνών

14 μηνών

14 μηνών

4,5 μηνών

4,5 μηνών

 

Παρουσίαση Bohemian Rapsody Della Promessa del Nord © 01/2016

Προηγούμενη     Επόμενη