Εικόνες     Διακρίσεις     Εργασία     Pedigree     Επικοινωνία
 
Blaze Greece's Pride
Cor e Herenya Morne Urya Nosta X Ruth Of Kraft Hill
10-10-2012
 
14η Κ.Ο.Μ 09/08/2014 VG2 ΕΦΗΒΩΝ
14η Κ.Ο.Μ ΕΙΔΙΚΗ 09/08/2014 EXC2 ΕΦΗΒΩΝ
Εθνική έκθεση σκύλων Π.Ι.Π.Ε.Ε 02/11/2013 VG3 ΝΕΩΝ
Εθνική έκθεση σκύλων Π.Ι.Π.Ε.Ε 03/11/2013 VG2 ΝΕΩΝ
60η Ο.Κ.Ν.Ε 24/11/2013 VG ΝΕΩΝ
13η Κ.Ο.Μ 11/05/2014 EXC1 ΕΦΗΒΩΝ

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση Blaze Greece's Pride © 08/2014

Προηγούμενη     Επόμενη