Εικόνες     Διακρίσεις     Pedigree     Επικοινωνία
 
Ambrosia Della Promessa del Nord
Baltazaar vom haus Sinnis X Aitna
03-09-2012
 

20 μηνών

20 μηνών

20 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

12 μηνών

 

Παρουσίαση Ambrosia Della Promessa del Nord © 05/2013

Προηγούμενη     Επόμενη