ΤOC 1B
HD-A

Συνιστώμενος προς αναπαραγωγή

BEST PUPPY OF BREED OKYTHE 10/04/2010
BEST PUPPY OF BREED 3rd BEST PUPPY OF SHOW OKYTHE 11/04/2010
VERY PROMISING PUPPY KOE 8/5/2010
VERY PROMISING PUPPY KOE 9/5/2010
VERY PROMISING PUPPY KOE 19/6/2010
BEST JUNIOR OF BREED OKYTHE 11/9/2010
EXCELLENT OKNE 5/6/2011 (SZOKOL)
EXCELLENT 2ND KOE 25/6/2011
CAC KOE 26/6/2011
EXCELLENT KOE 15/10/2010

 

Παρουσίαση Αitna © 03/2012

Προηγούμενη     Επόμενη