Εικόνες     Διακρίσεις     Εργασία     Pedigree     Επικοινωνία
 
Irria del Mediano
Master Max Of Djarmati X Della Baronessa Come As You Are
26-03-2003
 

International Champion
EUROPEAN WINNER 2006
European Dobermann Trophy show Winner 2006
Estonian champion,
Latvian champion
Lithuanian champion
Russian champion,
Belarussian champion
Ukraine champion
Estonian Dobermann Club Winner 2006 ( 2 x BOB)
Estonian Dobermann Club Winner 2007(BOB)
Estonian JW´04
Estonian dobermann club JW´04
Lithuanian dobermann club W´04´05
Baltic W´04´05
Latvian W´05
Latvian dobermann club W´05(18.06.05)
IDC 2004 Open class Winner
IDC 2005 champion class V2
IDC 2006 champion class V2
3xBIS-1
2xBIS-3
13 x CACIB
Estonian Best Show Dog Of All Breeds 2005,
Best Show Dobermann Of EDA 2005,
Best Show Dog Of All Breeds of PKK 2005
Best Show Dobermann of EDA 2006
Best Working Dobermann of EDA 2006

Health
HD-A
CAH-free
PHTVL/PHPV – Free

Work
ZTP V1A
IPO-2
BH

 

Παρουσίαση Irria del Mediano © 08/2009

Προηγούμενη     Επόμενη