Εικόνες     Διακρίσεις     Εργασία     Pedigree     Επικοινωνία
 
Proud Danish Flying Indian Girl
Oscar z Padoku X Master Mia v. Masterhof
12-08-2012
 
ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ

Kristine Windahl Genning

Proud Danish kennel

prouddanish@email.dk

kristinesdobermann@hotmail.com

www.prouddanish.dk

Dania

Dania

 

Παρουσίαση Proud Danish Flying Indian Girl © 11/2014

Προηγούμενη     Επόμενη