Εικόνες     Διακρίσεις     Εργασία     Pedigree     Επικοινωνία
 
Megan (Diaz)
Xabat de Black Shadow X Danna (Dominguez)
 

Titles:
Balkan Champion
Grand Champion of Bulgaria
National Champion of Bulgaria
Champion of Moldova
Champion of Cyprus

Health:
HD-A
ED-0
Cardio normal November 2013 (24hr Holter + Echo Doppler)
DCM gene negative
Thyroid T4 normal April 2014
Bloodwork normal April 2014
DD (free of dilution)
Free from all eye diseases
DNA banked at Genomia
Brucellosis negative

 

Παρουσίαση Megan (Diaz) © 05/2014

Προηγούμενη     Επόμενη