Εικόνες   Διακρίσεις   Εργασία   Pedigree   Επικοινωνία   Απόγονοι
 
Eria Pro Marillion
Eria Pro Di Caprio X Eria Pro Andante Barcarolla
05-03-2009
 

Russian Junior Champion
Russian Champion
Best brown baby - special dobermann show
vp 4 baby class IDC 2009
Multi CAC - BOB
IPO I
Hd Free

 

 

 

 

Παρουσίαση Eria Pro Marillion © 06/2011

Προηγούμενη     Επόμενη