Απρίλιος 2005 - Έκθεση ΟΚΑ Αυλώνα
Καλύτερο καφέ κουτάβι - Κριτής Βούλα Παπουτσάνη

Οκτώβριος 2006 - ΚΟΕ Μαρκόπουλο
Ανοικτή καφέ αρσενικών - 1ος εξαίρετος

 
Kevin King Del Citone Astor Del Citone

Prinz Vom Nordenstam

Quinn Dei Nobili Nati
Kastra V. Norden Stamm
Tequila Mali Del Citone Lucifer Van Rovelline
Haina Del Citone
Crystal Connie Del Citone Holmrun Fabio Of Marienburg' s Marienburg' s Black Stone
Holmrun Paige From Marienburg
Tequila Mali Del Citone Lucifer Van Rovelline
Haina Del Citone
Horama Jejabell Amanda Holmrun Fabio Of Marienburg' s Marienburg' s Black Stone Dexter V. Frankenhorst
Marienburg' s Mistletoe
Holmrun Paige From Marienburg Dexter V. Frankenhorst
Willow Wren Jenny Wren
Quirinn By Opmela Apollo Graaf Norrland v.h. Wantij
Tamal
Prada Del Rio Bianco Nero Del Diamante Nero
Sophie Del Rio Bianco
 

Επιστροφή στην κορυφή