ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΚΝΕ 1998

Δημοσίευση από το περιοδικό του OKNE

Άρθρο 5.1
Η Εξέταση ZTP (Zucht-Tauglichkeits Prufung) είναι η Διεθνώς αναγνωρισμένη Εξέταση Καταλληλότητας Αναπαραγωγής για σκύλους φυλής Ντόμπερμαν. Σε πολλές χώρες η εξέταση αυτή, μαζί με τίτλο Εργασίας SchH ή IPO, είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή των σκύλων, την απόκτηση του τίτλου Εθνικού Πρωταθλητού και Πρωταθλητού Ομίλου.

Άρθρο 5.2
Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εξέταση χαρακτήρος είναι οι 14 μήνες και ο σκύλος πρέπει να φέρει αριθμό δερματοστιξίας.

Άρθρο 5.3
Η εξέταση ZTP συνίσταται σε τρεις τομείς: Ακτινογραφικός έλεγχος για τη διαπίστωση ισχιακής δυσπλασίας (HD), μορφολογική αξιολόγηση και εξέταση χαρακτήρος.

Άρθρο 5.4
Ελάχιστο όριο ηλικίας για τη λήψη ακτινογραφίας είναι οι 14 μήνες. Οι επιλαμβανόμενοι συμβεβλημένοι κτηνίατροι εγγυώνται απέναντι στον Ο.Κ.Ν.Ε. την ταυτότητα του προς εξέταση σκύλου, ελέγχοντας προσωπικά τον αριθμό δερματοστιξίας του σκύλου σε σύγκριση με τον προκύπτοντα από το Γενεαλογικό Χάρτη. Η ακτινογραφία, στην οποία αναγράφεται το όνομα του σκύλου και εφαρμόζεται διάτρητος ο αριθμός δερματοστιξίας του, αποστέλλεται από τον ίδιο τον κτηνίατρο προς τον Ο.Κ.Ν.Ε. Ο Υπεύθυνος Αναπαραγωγής του Ο.Κ.Ν.Ε. αποστέλλει την ακτινογραφία προς οριστική γνωμοδότηση στον Όμιλο Ντόμπερμαν Γερμανίας (Dobermann Verein). Σε περίπτωση που ο σκύλος λάβει το χαρακτηρισμό HD I (ελεύθερος δυσπλασίας) ή το χαρακτηρισμό HD II (ύποπτος φορέας δυσπλασίας), έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση ZTP.
Εσωτερικός Κανονισμός Ο.Κ.Ν.Ε. (2001) 19

Άρθρο 5.5
Κατά τη μορφολογική εξέταση, ο σκύλος δεν πρέπει να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα, όπως έλλειψη δοντιών, ή προκειμένου για αρσενικό, δεν πρέπει να είναι κρυπτόρχις ή μονόρχις. Ο σκύλος πρέπει να λάβει το χαρακτηρισμό Εξαίρετος ή Πολύ Καλός αν πρόκειται για αρσενικό και Εξαίρετος, Πολύ Καλός ή Καλός αν πρόκειται για θηλυκό.

Άρθρο 5.6
Κατά την εξέταση χαρακτήρος, εφαρμόζονται οι δοκιμασίες που περιγράφονται στην εξέταση χαρακτήρος TOC, με τη διαφορά ότι πριν από τις επιθέσεις, ο σκύλος δένεται σε ένα στύλο και ο χειριστής απομακρύνεται από το οπτικό του πεδίο. Στη συνέχεια ο κριτής πλησιάζει το σκύλο, ο οποίος δεν πρέπει να επιδείξει ανασφάλεια. Η εξέταση λήγει με τις επιθέσεις. Δεν απαιτείται από το σκύλο να αφήνει το μανίκι επίθεσης μόλις ο βοηθός επίθεσης παραμείνει ακίνητος ή μόλις του δοθεί η σχετική εντολή.

Επιστροφή στην κορυφή