Διεθνής Εξέταση Σκύλων Ιχνηλασίας ΙΡΟ-FH

ΙΡΟ-1     ΙΡΟ-2     ΙΡΟ-3     ΙΡΟ-FH     BH

Δύο διαδρομές, χαραγμένες από ένα ξένο άτομο, που έκαστη έχει μήκος 1800 βήματα, παλαιότητας 180 λεπτών, με 8 σκέλη (πλευρές), 7 γωνίες, 7 αντικείμενα + 1 αντικείμενο αναγνώρισης (χωρίς βαθμολογία) και μία διασταύρωση. Ο διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωση της ιχνηλασίας είναι 45 λεπτά για έκαστη διαδρομή.

       
  1η ημέρα 2η ημέρα ΣΥΝΟΛΟ
Παραμονή στη διαδρομή 80 80 160
Αντικείμενα 6x3 + 1x2 20 20 40
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 200

Γενικοί Κανονισμοί
Ο ΚΕ ή ο Υπεύθυνος Ιχνηλασίας, αποφασίζει το σχήμα της διαδρομής, όπου η μορφολογία του εδάφους πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψιν. Πρέπει να χαράσσονται ποικίλα σχήματα διαδρομής. Δεν επιτρέπεται τα αντικείμενα και οι γωνίες να απέχουν σε κάθε διαδρομή, ίσα μεταξύ τους.
Πρέπει να χαραχθούν δύο διαδρομές για κάθε συμμετέχοντα σε δύο συνεχόμενες ημέρες, σε διαφορετικά μέρη και από διαφορετικούς χαράκτες διαδρομής.
Ο ΚΕ κάνει κλήρωση για τη σειρά έναρξης, μετά την χάραξη των διαδρομών.
Ο χαράκτης της διαδρομής πρέπει να δείξει στον ΚΕ ή τον Υπεύθυνο Ιχνηλασίας, πριν την έναρξη της χάραξης, τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσει. Μόνο αντικείμενα που έχουν απορροφήσει την οσμή του χαράκτη της διαδρομής (να βρίσκονται επάνω του, τουλάχιστον 30΄λεπτά πριν τη χάραξη) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Ο χώρος αφετηρίας έχει ιδεατή επιφάνεια 20 x 20 μέτρα. Η γραμμή βάσης του τετράγωνου χώρου αφετηρίας σηματοδοτείται με δύο πασσάλους. Ο χαράκτης μπαίνει στον χώρο αφετηρίας από το μέσον περίπου μίας εκ των δύο πλαγίων πλευρών και εναποθέτει το αντικείμενο αναγνώρισης μέσα στον χώρο αυτό. Το αντικείμενο αναγνώρισης καθορίζει την πραγματική αφετηρία της διαδρομής. Το αντικείμενο αναγνώρισης είναι του ιδίου μεγέθους και υλικού με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην διαδρομή. Ο χαράκτης της διαδρομής πρέπει να παραμείνει για λίγες στιγμές στο σημείο αφετηρίας και μετά να προχωρήσει με κανονικό βηματισμό προς την προκαθορισμένη από τον ΚΕ κατεύθυνση, διασταυρούμενος με την πλευρά που ευρίσκεται απέναντι από την γραμμή βάσης του χώρου αφετηρίας. Τα σκέλη της διαδρομής πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφολογία του εδάφους. Ένα σκέλος πρέπει να έχει ημικυκλικό σχήμα, με ακτίνα μήκους τουλάχιστον τρεις φορές το μήκος του λουριού (30 μ.). Το ημικύκλιο ξεκινά και τελειώνει με ορθή γωνία. Οι 7 γωνίες χαράσσονται με κανονικό βηματισμό και πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφολογία του εδάφους. Τουλάχιστον οι δύο από τις επτά γωνίες πρέπει να είναι οξείες, μεταξύ των 30 και 60 μοιρών. Τα αντικείμενα (υλικά: δέρμα, ύφασμα, ξύλο) πρέπει να κατανέμονται με ανομοιόμορφο τρόπο στο μήκος της διαδρομής. Το τελευταίο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο τέλος του τελευταίου σκέλους. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται ενόσω ο χαράκτης της διαδρομής είναι εν κινήσει. Μετά την εναπόθεση του τελευταίου αντικειμένου, ο χαράκτης πρέπει να βαδίσει σε ευθεία ακόμα μερικά βήματα. Οι διαστάσεις των αντικειμένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 εκ. σε μήκος, 2-3 εκ. σε πλάτος και 0,5-1 εκ. σε ύψος και το χρώμα τους δεν επιτρέπεται να διαφοροποιείται έντονα από αυτό του εδάφους. Οι αριθμοί που αναγράφονται πάνω στα αντικείμενα πρέπει να είναι ίδιοι με τον αριθμό της διαδρομής. Ο σκύλος και ο Κ δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται στο χώρο κατά τη χάραξη της διαδρομής. 30 λεπτά πριν την έναρξη της ιχνηλασίας, ένας δεύτερος χαράκτης χαράζει μία διαδρομή που διασταυρώνεται με την βασική σε δύο σκέλη με κλίση τουλάχιστον 60 μοιρών. Η δεύτερη διαδρομή δεν επιτρέπεται να διασταυρώνεται με το πρώτο ή το τελευταίο σκέλος της βασικής διαδρομής, ούτε να διασταυρώνεται και τις δύο φορές με το ίδιο σκέλος της βασικής διαδρομής. Ενόσω ο σκύλος εκτελεί την άσκηση Ιχνηλασίας, ο ΚΕ, ο χαράκτης της διαδρομής και τυχόν παρευρισκόμενα άτομα, απαγορεύεται να προπορευθούν του σκύλου, ώστε να μην παρενοχληθεί η εκτέλεση της άσκησης.
α) Προφορική Εντολή: «ψάξε» (such)
Η ΠΕ «ψάξε» επιτρέπεται να δοθεί στην έναρξη και μετά την ανεύρεση κάθε αντικειμένου. Επιτρέπεται ο Κ να επιδοκιμάζει τον σκύλο του και να χρησιμοποιεί μικρό αριθμό επιπλέον εντολών. Οι επιπλέον εντολές δεν πρέπει να δίνονται κατά τη διάρκεια που ο σκύλος εκτελεί τις γωνίες και πλησιάζει τα αντικείμενα.
β) Περιγραφή της άσκησης: Ο Κ προετοιμάζει τον σκύλο για την Ιχνηλασία. Ο σκύλος μπορεί να ιχνηλατήσει χωρίς λουρί ή με λουρί 10 μέτρων. Το λουρί επιτρέπεται να είναι τοποθετημένο είτε κατά μήκος της ράχης του σκύλου, είτε στο πλάι, είτε μεταξύ των μπροστινών ή/και των πίσω σκελών του. Το λουρί επιτρέπεται να είναι προσδεμένο είτε απευθείας στο περιλαίμιο (όχι στη θέση πνίχτη), είτε στον κρίκο του στηθόλουρου. (Επιτρέπονται οι ακόλουθοι τύποι στηθόλουρων: κλασσικό στηθόλουρο και τύπος Böttger χωρίς πρόσθετα λουριά). Μετά από πρόσκληση του ΚΕ, ο Κ πρέπει να παρουσιαστεί σε αυτόν, με τον σκύλο στη Βασική Θέση. Ο Κ πληροφορεί τον ΚΕ, εάν ο σκύλος του υποδεικνύει (σταματά πριν) ή πιάνει (με το στόμα) τα αντικείμενα. Ο ΚΕ υποδεικνύει στον Κ από ποια πλευρά θα οδηγήσει τον σκύλο του στον χώρο αφετηρίας. Απαγορεύεται κάθε έντονη επιρροή στο σκύλο πριν την έναρξη, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της Ιχνηλασίας. Μετά από εντολή του ΚΕ, ο σκύλος οδηγείται αργά και ήρεμα στην αφετηρία και μπαίνει στη διαδρομή. Ο Κ δεν μπορεί να εισέλθει στον χώρο αφετηρίας αν δεν έχει ξεδιπλωθεί όλο το λουρί μήκους 10 μ. Ο χρόνος που έχει περιθώριο ο σκύλος να ανιχνεύσει το αντικείμενο αναγνώρισης και να αρχίσει την διαδρομή είναι 3 λεπτά. Αφού ο σκύλος βρει το αντικείμενο αναγνώρισης πρέπει να συνεχίσει να ιχνηλατεί με τη μύτη στο έδαφος, διατηρώντας σταθερό βηματισμό (ταχύτητα). Ο Κ ακολουθεί τον σκύλο του σε απόσταση 10 μέτρων κρατώντας την άκρη του λουριού. Όταν ο σκύλος ιχνηλατεί χωρίς λουρί, πρέπει επίσης να τηρείται η απόσταση των 10 μέτρων. Επιτρέπεται να είναι το λουρί ελαφρά χαλαρό, με την προϋπόθεση ότι ο Κ συνεχίζει να το κρατά. Ο σκύλος πρέπει να εκτελεί τις γωνίες με σιγουριά. Μετά τις γωνίες ο σκύλος πρέπει να συνεχίσει να ιχνηλατεί με σταθερό βηματισμό. Μόλις ο σκύλος φθάσει σε ένα αντικείμενο, πρέπει αμέσως να το πιάσει ή να το υποδείξει με πειστικό τρόπο, χωρίς βοήθεια από τον Κ. Όταν ο σκύλος «πιάνει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε παραμένοντας όρθιος, είτε στη θέση «κάτσε», είτε φέροντάς το στον Κ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να προχωρά με το αντικείμενο στο στόμα ή να το πιάσει ενόσω βρίσκεται στη θέση «κάτω». Όταν ο σκύλος «υποδεικνύει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε όρθιος, είτε στη θέση «κάτσε», είτε στη θέση «κάτω». Επιτρέπεται εναλλαγή των θέσεων αυτών, σε επόμενο αντικείμενο. Μόλις ο σκύλος «πιάσει» ή «υποδείξει» το αντικείμενο, ο Κ αφήνει κάτω το λουρί και πηγαίνει στον σκύλο. Σηκώνει το χέρι του κρατώντας το αντικείμενο και δείχνει ότι ο σκύλος εντόπισε αυτό. Μετά ο Κ σηκώνει το λουρί και συνεχίζει την ιχνηλασία με τον σκύλο του. Με την ολοκλήρωση της διαδρομής, ο Κ πρέπει να δείξει στον ΚΕ, τα αντικείμενα που βρήκε ο σκύλος του. Δεν επιτρέπεται ο Κ να δίνει τροφή στο σκύλο του κατά τη διάρκεια της ιχνηλασίας. Ο Κ έχει το δικαίωμα, αφού προηγουμένως ζητήσει την άδεια από τον ΚΕ, να διακόψει την ιχνηλασία για λίγο, αν θεωρεί ότι αυτός ή ο σκύλος του χρειάζονται ένα σύντομο διάλειμμα για λόγους φυσικής κατάστασης ή για λόγους καιρικών συνθηκών (π.χ. υπερβολική ζέστη). Ο χρονική διάρκεια του διαλείμματος αφαιρείται από τον προβλεπόμενο συνολικό χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδρομής. Επιτρέπεται στον Κ να καθαρίζει το κεφάλι, τα μάτια και τη μύτη του σκύλου κατά την διάρκεια του διαλείμματος ή μετά τον εντοπισμό αντικειμένου. Για τον λόγο αυτό επιτρέπεται ο Κ να φέρει μαζί του ένα υγρό ύφασμα ή ένα σφουγγάρι. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να επιδειχθούν στον ΚΕ πριν την αρχή της ιχνηλασίας. Δεν επιτρέπεται καμία πρόσθετη βοήθεια.
γ) Αξιολόγηση: Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση, πρέπει να έχουν αποδοθεί τουλάχιστον 70 βαθμοί σε κάθε διαδρομή. Δεν αποδίδονται βαθμοί για την έρευνα και εντοπισμό του αντικειμένου αναγνώρισης. Η κρίση ξεκινάει όταν ο σκύλος έχει «πιάσει» τη μυρωδιά (ντορό) της διαδρομής. Η ταχύτητα με την οποία εκτελείται η ιχνηλασία, δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει την βαθμολογία, εφόσον η ιχνηλασία εκτελείται έντονα, σταθερά και με σιγουριά και ο σκύλος δείχνει μία θετική ικανότητα να ιχνηλατεί. Δεν είναι λάθος τυχόν διερευνήσεις του σκύλου ώστε να σιγουρευτεί για την κατεύθυνση της διαδρομής, υπό τον όρο ότι ο σκύλος δεν εγκαταλείπει τα ίχνη. Άσκοπες περιπλανήσεις, σήκωμα της μύτης από το έδαφος, ούρηση/αφόδευση, περιστροφές στις γωνίες, συνεχείς ενθαρρύνσεις, βοήθεια προφορική ή μέσω του λουριού κατά την διαδρομή ή στα αντικείμενα, παράλειψη (μη εύρεση) ενός αντικειμένου ή «πιάσιμο»/«υπόδειξη» λάθος αντικειμένου, επιφέρουν αφαίρεση βαθμών. Η άσκηση της Ιχνηλασίας πρέπει να διακοπεί αν ο σκύλος απομακρυνθεί από τη διαδρομή, πέραν των 10 μέτρων. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί από τη διαδρομή και ο Κ τον εμποδίζει να το κάνει (τον συγκρατεί με το λουρί), ο ΚΕ του υποδεικνύει να ακολουθήσει τον σκύλο. Σε περίπτωση που ο Κ δεν συμμορφωθεί, η εξέταση διακόπτεται. Αν η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 45’ λεπτά από τη στιγμή που ο σκύλος άρχισε να ιχνηλατεί, ο ΚΕ διακόπτει την εξέταση. Θα δοθεί αξιολόγηση για την εργασία του σκύλου μέχρι εκείνο το σημείο.
Θεωρείται λάθος όταν ο σκύλος δείχνει το αντικείμενο και με τους δύο τρόπους δηλαδή τη μία φορά «πιάνει» το αντικείμενο και την άλλη το «υποδεικνύει». Βαθμοί δίνονται μόνο για τα αντικείμενα που ο σκύλος δείχνει με τον τρόπο που ο Κ ανέφερε στον ΚΕ πριν την έναρξη. Λανθασμένο «πιάσιμο»/«υπόδειξη» αντικειμένου εντάσσεται στην αξιολόγηση του αντίστοιχου σκέλους.
Δεν αποδίδονται βαθμοί για αντικείμενα που δεν «έπιασε»/«υπέδειξε» ο σκύλος.
Η κατανομή των βαθμών για την τήρηση της διαδρομής σε κάθε σκέλος, πρέπει να είναι ανάλογη με το μήκος και τη δυσκολία αυτού. Κάθε σκέλος αξιολογείται με βαθμούς και χαρακτηρισμούς. Αν ο σκύλος δεν ιχνηλατεί (χρονοτριβεί σε ένα σημείο και δεν ιχνηλατεί), ο ΚΕ έχει δικαίωμα να διακόψει την άσκηση ακόμα και σε περίπτωση που ο σκύλος παραμένει πάνω στη διαδρομή (ίχνη).

Επιστροφή στην κορυφή