Κανονισμοί Διεθνούς Εξέτασης ΙΡΟ-2

ΙΡΟ-1     ΙΡΟ-2     ΙΡΟ-3     ΙΡΟ-FH     BH

Αποτελείται από:

Τομέας Α 100 βαθμοί
Τομέας Β 100 βαθμοί
Τομέας Γ 100 βαθμοί
Σύνολο 300 βαθμοί


ΙΡΟ-2 Τομέας Α
Η διαδρομή χαράζεται από ξένο προς τον σκύλο άτομο, έχει μήκος τουλάχιστον 400 βημάτων, 3 σκέλη, 2 ορθές γωνίες (περίπου 90ο), 2 αντικείμενα και πρέπει να χαραχθεί τουλάχιστον 30΄(λεπτά) πριν ξεκινήσει ο σκύλος. Ο χρόνος διάρκειας της άσκησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15΄ λεπτά.
Παραμονή πάνω στη χαραγμένη διαδρομή 80 βαθμοί
Αντικείμενα (10 + 10) 20 βαθμοί
Σύνολο 100 βαθμοί


Γενικοί Κανονισμοί:
Ο ΚΕ ή ο Υπεύθυνος Ιχνηλασίας, αποφασίζει το σχήμα της διαδρομής, όπου η μορφολογία του εδάφους πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψιν. Πρέπει να χαράσσονται ποικίλα σχήματα διαδρομής. Δεν επιτρέπεται τα αντικείμενα και οι γωνίες να απέχουν σε κάθε διαδρομή, ίσα μεταξύ τους. Η αφετηρία, πρέπει να σηματοδοτείται καθαρά, με πάσσαλο που τοποθετείται στο αριστερό μέρος της εκκίνησης της διαδρομής.
Ο ΚΕ κάνει κλήρωση για τη σειρά έναρξης, μετά την χάραξη των διαδρομών.
Ο χαράκτης της διαδρομής πρέπει να δείξει στον ΚΕ ή τον Υπεύθυνο Ιχνηλασίας, πριν την έναρξη της χάραξης, τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσει. Μόνο αντικείμενα που έχουν απορροφήσει την οσμή του χαράκτη της διαδρομής (να βρίσκονται επάνω του, τουλάχιστον 30΄λεπτά πριν τη χάραξη) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Ο χαράκτης της διαδρομής πρέπει να παραμείνει για λίγες στιγμές δεξιά από τον πάσαλο αφετηρίας (σημείο εκκίνησης) και μετά να προχωρήσει με κανονικό βηματισμό προς την προκαθορισμένη από τον ΚΕ κατεύθυνση. Οι γωνίες πρέπει να χαράσσονται επίσης με κανονικό βηματισμό. Το πρώτο αντικείμενο πρέπει να τοποθετηθεί μετά από απόσταση τουλάχιστον 100 βημάτων από την αφετηρία, στο πρώτο ή δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο αντικείμενο τοποθετείται στο τέλος του τελευταίου σκέλους. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται ενόσω ο χαράκτης της διαδρομής είναι εν κινήσει. Μετά την εναπόθεση του τελευταίου αντικειμένου στο τέλος του τρίτου σκέλους, ο χαράκτης πρέπει να βαδίσει σε ευθεία ακόμα μερικά βήματα. Σε κάθε διαδρομή πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη αντικειμένων (υλικά: δέρμα, ύφασμα, ξύλο). Οι διαστάσεις των αντικειμένων πρέπει να είναι περίπου: μήκος 10 εκ., πλάτος 2-3 εκ. και ύψος 0.5 – 1 εκ.. Το χρώμα τους δεν επιτρέπεται να διαφοροποιείται έντονα από αυτό του εδάφους. Όλα τα αντικείμενα πρέπει να φέρουν έναν αριθμό. Οι αριθμοί που αναγράφονται πάνω στα αντικείμενα πρέπει να είναι ίδιοι με τον αριθμό που αναγράφεται στον πάσαλο αφετηρίας της διαδρομής. Ο σκύλος και ο Κ δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται στο χώρο κατά τη χάραξη της διαδρομής.
Ενόσω ο σκύλος εκτελεί την άσκηση Ιχνηλασίας, ο ΚΕ, ο χαράκτης της διαδρομής και τυχόν παρευρισκόμενα άτομα, απαγορεύεται να προπορευθούν του σκύλου, ώστε να μην παρενοχληθεί η εκτέλεση της άσκησης.
α) Προφορική Εντολή: «ψάξε» (such)
Η ΠΕ «ψάξε» επιτρέπεται να δοθεί στην έναρξη και μετά το πρώτο αντικείμενο.
β) Περιγραφή της άσκησης: Ο Κ προετοιμάζει τον σκύλο για την Ιχνηλασία. Ο σκύλος μπορεί να ιχνηλατήσει χωρίς λουρί ή με λουρί 10 μέτρων. Το λουρί επιτρέπεται να είναι τοποθετημένο είτε κατά μήκος της ράχης του σκύλου, είτε στο πλάι, είτε μεταξύ των μπροστινών ή/και των πίσω σκελών του. Το λουρί επιτρέπεται να είναι προσδεμένο είτε απευθείας στο περιλαίμιο (όχι στη θέση πνίχτη), είτε στον κρίκο του στηθόλουρου. (Επιτρέπονται οι ακόλουθοι τύποι στηθόλουρων: κλασσικό στηθόλουρο και τύπος Böttger χωρίς πρόσθετα λουριά).
Μετά από πρόσκληση του ΚΕ, ο Κ πρέπει να παρουσιαστεί σε αυτόν, με τον σκύλο στη Βασική Θέση. Ο Κ πληροφορεί τον ΚΕ, εάν ο σκύλος του υποδεικνύει (σταματά πριν) ή πιάνει (με το στόμα) τα αντικείμενα.
Απαγορεύεται κάθε έντονη επιρροή στο σκύλο πριν την έναρξη, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της Ιχνηλασίας. Μετά από εντολή του ΚΕ, ο σκύλος οδηγείται αργά και ήρεμα στην αφετηρία και μπαίνει στη διαδρομή. Ο σκύλος πρέπει να «πάρει την μυρωδιά» ήρεμα και έντονα με την μύτη στο έδαφος. Ο σκύλος πρέπει να συνεχίσει να ιχνηλατεί με τη μύτη στο έδαφος, διατηρώντας σταθερό βηματισμό (ταχύτητα). Ο Κ ακολουθεί τον σκύλο του σε απόσταση 10 μέτρων κρατώντας την άκρη του λουριού. Όταν ο σκύλος ιχνηλατεί χωρίς λουρί, πρέπει επίσης να τηρείται η απόσταση των 10 μέτρων. Επιτρέπεται να είναι το λουρί ελαφρά χαλαρό, με την προϋπόθεση ότι ο Κ συνεχίζει να το κρατά. Ο σκύλος πρέπει να εκτελεί τις γωνίες με σιγουριά. Μετά τις γωνίες ο σκύλος πρέπει να συνεχίσει να ιχνηλατεί με σταθερό βηματισμό. Μόλις ο σκύλος φθάσει σε ένα αντικείμενο, πρέπει αμέσως να το πιάσει ή να το υποδείξει με πειστικό τρόπο, χωρίς βοήθεια από τον Κ. Όταν ο σκύλος «πιάνει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε παραμένοντας όρθιος, είτε στη θέση «κάτσε», είτε φέροντάς το στον Κ. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να προχωρά με το αντικείμενο στο στόμα ή να το πιάσει ενόσω βρίσκεται στη θέση «κάτω». Όταν ο σκύλος «υποδεικνύει» το αντικείμενο, επιτρέπεται να πράξει αυτό είτε όρθιος, είτε στη θέση «κάτσε», είτε στη θέση «κάτω». Επιτρέπεται εναλλαγή των θέσεων αυτών, σε επόμενο αντικείμενο. Μόλις ο σκύλος «πιάσει» ή «υποδείξει» το αντικείμενο, ο Κ αφήνει κάτω το λουρί και πηγαίνει στον σκύλο. Σηκώνει το χέρι του κρατώντας το αντικείμενο και δείχνει ότι ο σκύλος εντόπισε αυτό. Μετά ο Κ σηκώνει το λουρί και συνεχίζει την ιχνηλασία με τον σκύλο του. Με την ολοκλήρωση της διαδρομής, ο Κ πρέπει να δείξει στον ΚΕ, τα αντικείμενα που βρήκε ο σκύλος του.
γ) Αξιολόγηση: Η ταχύτητα με την οποία εκτελείται η ιχνηλασία, δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει την βαθμολογία, εφόσον η ιχνηλασία εκτελείται έντονα, σταθερά και με σιγουριά και ο σκύλος δείχνει μία θετική ικανότητα να ιχνηλατεί. Δεν είναι λάθος τυχόν διερευνήσεις του σκύλου ώστε να σιγουρευτεί για την κατεύθυνση της διαδρομής, υπό τον όρο ότι ο σκύλος δεν εγκαταλείπει τα ίχνη. Άσκοπες περιπλανήσεις, σήκωμα της μύτης από το έδαφος, ούρηση/αφόδευση, περιστροφές στις γωνίες, συνεχείς ενθαρρύνσεις, βοήθεια προφορική ή μέσω του λουριού κατά την διαδρομή ή στα αντικείμενα, παράλειψη (μη εύρεση) ενός αντικειμένου ή «πιάσιμο» / «υπόδειξη» λάθος αντικειμένου, επιφέρουν αφαίρεση βαθμών. Η άσκηση της Ιχνηλασίας πρέπει να διακοπεί αν ο σκύλος απομακρυνθεί από τη διαδρομή, πέραν των 10 μέτρων. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί από τη διαδρομή και ο Κ τον εμποδίζει να το κάνει (τον συγκρατεί με το λουρί), ο ΚΕ του υποδεικνύει να ακολουθήσει τον σκύλο. Σε περίπτωση που ο Κ δεν συμμορφωθεί, η εξέταση διακόπτεται. Αν η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15’ λεπτά από τη στιγμή που ο σκύλος άρχισε να ιχνηλατεί, ο ΚΕ διακόπτει την εξέταση. Θα δοθεί αξιολόγηση για την εργασία του σκύλου μέχρι εκείνο το σημείο.
Θεωρείται λάθος όταν ο σκύλος δείχνει το αντικείμενο και με τους δύο τρόπους δηλαδή τη μία φορά «πιάνει» το αντικείμενο και την άλλη το «υποδεικνύει».
Βαθμοί δίνονται μόνο για τα αντικείμενα που ο σκύλος δείχνει με τον τρόπο που ο Κ ανέφερε στον ΚΕ πριν την έναρξη. Λανθασμένο «πιάσιμο» / «υπόδειξη» αντικειμένου εντάσσεται στην αξιολόγηση του αντίστοιχου σκέλους.
Δεν αποδίδονται βαθμοί για αντικείμενα που δεν «έπιασε» / «υπέδειξε» ο σκύλος.
Η κατανομή των βαθμών για την τήρηση της διαδρομής σε κάθε σκέλος, πρέπει να είναι ανάλογη με το μήκος και τη δυσκολία αυτού. Κάθε σκέλος αξιολογείται με βαθμούς και χαρακτηρισμούς. Αν ο σκύλος δεν ιχνηλατεί (χρονοτριβεί σε ένα σημείο και δεν ιχνηλατεί), ο ΚΕ έχει δικαίωμα να διακόψει την άσκηση ακόμα και σε περίπτωση που ο σκύλος παραμένει πάνω στη διαδρομή (ίχνη).


ΙΡΟ-2 Τομέας Β
Άσκηση 1 : Πορεία χωρίς λουρί 10 βαθμοί
Άσκηση 2 : «Κάτσε» σε κίνηση 10 βαθμοί
Άσκηση 3 : «Κάτω» σε κίνηση με επανάκληση 10 βαθμοί
Άσκηση 4 : «Στάσου» σε κίνηση 10 βαθμοί
Άσκηση 5 : Επαναφορά αντικειμένου 10 βαθμοί
Άσκηση 6 : Επαναφορά αντικειμένου με υπερπήδηση εμποδίου 15 βαθμοί
Άσκηση 7 : Επαναφορά αντικειμένου με αναρρίχηση τοίχου 15 βαθμοί
Άσκηση 8 : «Εμπρός» με «Κάτω» 10 βαθμοί
Άσκηση 9 : Παρατεταμένο «Κάτω» με αντιπερισπασμό 10 βαθμοί
Σύνολο : 100 βαθμοί


Γενικοί Κανονισμοί:

Ο ΚΕ δίνει σήμα για την έναρξη κάθε άσκησης. Η πορεία, οι αλλαγές κατεύθυνσης, οι στάσεις, οι αλλαγές ταχύτητας κλπ., πρέπει να γίνονται χωρίς εντολή του ΚΕ.
Οι ΠΕ περιγράφονται στους κανονισμούς. Οι ΠΕ είναι σύντομες, μονολεκτικές και δίνονται με φυσιολογικό τόνο φωνής. Οι εντολές επιτρέπεται να δίνονται σε οιαδήποτε γλώσσα. Για την ίδια άσκηση, πρέπει να δίνεται πάντα η αυτή εντολή. Εάν ένας σκύλος, μετά τρεις επαναλήψεις της εντολής δεν εκτελέσει μία άσκηση ή μέρος αυτής, η άσκηση τερματίζεται χωρίς βαθμολόγηση. Για την «επανάκληση», επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το όνομα του σκύλου, αντί της εντολής «έλα» (hier). Θεωρείται διπλή εντολή η χρησιμοποίηση του ονόματος του σκύλου, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε ΠΕ.
Στην βασική θέση ο σκύλος κάθεται κοντά και ίσια, στην αριστερή πλευρά του Κ, όπου η ωμοπλάτη του σκύλου είναι ευθυγραμμισμένη με το γόνατο του Κ. Κάθε άσκηση αρχίζει και τελειώνει στη βασική θέση. Επιτρέπεται να λάβει τη βασική θέση ο σκύλος, μόνο μία φορά, στην αρχή κάθε άσκησης. Σύντομη επιβράβευση του σκύλου επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση κάθε άσκησης και μόνο στη βασική θέση. Μετά την επιβράβευση του σκύλου ο Κ επιτρέπεται να βάλει ξανά τον σκύλο του στη βασική θέση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μία σαφής παύση (περίπου 3 δευτερολέπτων) μεταξύ επιβράβευσης και έναρξης μίας νέας άσκησης.
Μία άσκηση πρέπει να ξεκινά από τη βασική θέση. Ο Κ πρέπει να διανύσει ελάχιστη διαδρομή 10 και μέγιστη 15 βημάτων, πριν δώσει την επόμενη εντολή για εκτέλεση άσκησης.
Κάθε φορά που ο σκύλος πρέπει να περάσει από μετωπική θέση στη βασική, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που ο Κ επιστρέφει στο σκύλο του, ο οποίος βρίσκεται σε θέση «κάτσε», «στάσου» ή «κάτω», πρέπει να μεσολαβεί μία σαφής παύση (περίπου 3 δευτερόλεπτα) πριν δοθεί νέα ΠΕ. Όταν ο Κ επιστρέφει στο σκύλο, επιτρέπεται είτε να πάει δίπλα του απευθείας, είτε κάνοντας μία περιστροφή από πίσω του.
Σε όλες τις μεταξύ των επί μέρους ασκήσεων μετακινήσεις, ο σκύλος οφείλει να ακολουθεί σωστά τον Κ του (στο πόδι) και χωρίς λουρί. Ο σκύλος πρέπει να ακολουθεί τον Κ, όταν αυτός πηγαίνει για να πάρει τα αντικείμενα επαναφοράς (απόρτ). Ο Κ δεν επιτρέπεται να παίζει ή να χαλαρώνει τον σκύλο του.
Οι μεταβολές εκτελούνται με επί τόπου αριστερή περιστροφή του Κ. Ο σκύλος μπορεί να επανέλθει στη βασική θέση είτε κάνοντας περιστροφή πίσω από τον Κ, είτε κάνοντας μισή περιστροφή με εκτίναξη από την αριστερή πλευρά του Κ. Η μεταβολή πρέπει να εκτελείται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την εξέταση.
Ο σκύλος μετά την μετωπική θέση προς τον Κ, μπορεί να βρεθεί στη βασική θέση είτε κάνοντας περιστροφή πίσω από τον Κ, είτε κάνοντας μισή περιστροφή με εκτίναξη από την αριστερή πλευρά του Κ.
Το άκαμπτο εμπόδιο έχει ύψος 100 εκ. και πλάτος 150 εκ. Ο τοίχος αναρρίχησης (Άλφα) αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται στην κορυφή. Οι δύο πλευρές του τοίχου έχουν πλάτος 150 εκ. και ύψος 191 εκ. Ο τοίχος πρέπει να τοποθετείται στο έδαφος με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάθετο ύψος του να είναι 180 εκ. Και οι δύο πλευρές του τοίχου αναρρίχησης πρέπει να είναι καλυμμένες με αντιολισθητικό υλικό. Τρία πηχάκια (24/48 χιλ.) πρέπει να είναι προσαρτημένα στο άνω τμήμα κάθε πλευράς. Όλοι οι σκύλοι που λαμβάνουν μέρος σε μία εξέταση πρέπει να υπερπηδούν τα ίδια εμπόδια.
Για τις ασκήσεις επαναφοράς επιτρέπονται μόνο τα προβλεπόμενα αντικείμενα (Αντικείμενο Επαναφοράς – βάρος 1.000 γρ., Αντικείμενο Επαναφοράς με Άλμα / Αναρρίχηση – βάρος 650 γρ.). Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τα αντικείμενα επαναφοράς που προμηθεύει ο διοργανωτής. Απαγορεύεται να τοποθετείται αντικείμενο επαναφοράς στο στόμα διαγωνιζόμενου σκύλου πριν την εξέταση.
Αν ένας Κ ξεχάσει να εκτελέσει κάποια άσκηση, ο ΚΕ θα καθοδηγήσει τον Κ για να την εκτελέσει. Δεν αφαιρούνται βαθμοί σε αυτή την περίπτωση.


1. Πορεία χωρίς λουρί 10 βαθμοί
α) Προφορική Εντολή (ΠΕ): «κοντά» (fuß)
Ο Κ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την εντολή μόνο όταν ξεκινά από την βασική θέση και όταν αλλάζει βηματισμό (ταχύτητα).
β) Περιγραφή της άσκησης : Πριν την εκκίνηση της άσκησης ο Κ πλησιάζει τον ΚΕ με τον σκύλο να βαδίζει «κοντά» και χωρίς λουρί. Ο Κ παρουσιάζεται στον ΚΕ. Ο σκύλος οφείλει να βρίσκεται στην βασική θέση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
Από τη θέση εκκίνησης, ο σκύλος ακολουθεί τον Κ με προσοχή, χαρούμενα και ανενδοίαστα μόλις του δώσει την εντολή «κοντά». Η ωμοπλάτη του σκύλου πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το αριστερό γόνατο του Κ. Στην αρχή της εξέτασης, Κ και σκύλος, πρέπει να βαδίσουν 50 βήματα ευθεία μπροστά, χωρίς στάση. Μετά την εκτέλεση της μεταβολής και 10 – 15 επιπλέον βήματα, ο Κ πρέπει να εκτελέσει γρήγορο και αργό βηματισμό (τουλάχιστον 10 βήματα για τον καθένα). Η μετάβαση από τον γρήγορο στον αργό βηματισμό πρέπει να πραγματοποιηθεί απότομα (χωρίς ενδιάμεση ταχύτητα). Οι δύο διαφορετικοί βηματισμοί πρέπει να έχουν εμφανώς διαφορετική ταχύτητα.
Στη συνέχεια, με φυσιολογικό βηματισμό, Κ και σκύλος πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία δεξιά στροφή, μία αριστερή και μία μεταβολή. Πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία στάση κατά τη διάρκεια φυσιολογικού βηματισμού. Κατά τη διάρκεια που Κ και σκύλος διανύουν το πρώτο σκέλος (ευθεία), δύο πυροβολισμοί ακούγονται (6 χιλ.), με χρονική απόσταση 5 δευτερολέπτων μεταξύ τους. Οι πυροβολισμοί εκτελούνται σε μία απόσταση τουλάχιστον 15 βημάτων από τον σκύλο. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει αδιάφορος στους πυροβολισμούς. Με εντολή του ΚΕ στο τέλος της άσκησης, Κ και σκύλος βαδίζουν ανάμεσα σε ομάδα τεσσάρων τουλάχιστον ατόμων που κινούνται. Μέσα στην ομάδα ο Κ πρέπει να βαδίσει με τον σκύλο του στο «κοντά» γύρω από δύο άτομα, στον έναν από αριστερά και στον άλλον από δεξιά και πρέπει να σταματήσει τουλάχιστον μία φορά μέσα στην ομάδα. Ο ΚΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Κ να επαναλάβει την άσκηση. Ο Κ και ο σκύλος εγκαταλείπουν την ομάδα και λαμβάνουν την βασική θέση.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση αν ο σκύλος προηγείται του Κ, δεν βαδίζει πολύ κοντά στο πόδι του Κ (ανοίγεται), μένει πίσω από τον Κ, εκτελεί αργά και διστακτικά το «κάτσε», δίδονται επιπλέον εντολές, σωματική βοήθεια από τον Κ, αφηρημάδα του σκύλου κατά την πορεία σε όλους του βηματισμούς και τις στροφές και/ή δύσθυμη εκτέλεση εργασίας.


2. «Κάτσε» σε κίνηση 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ) : «κοντά» (fuß), «κάτσε» (sitz)
β) Περιγραφή της άσκησης : Από την θέση εκκίνησης ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά με τον σκύλο του χωρίς λουρί και κοντά στο πόδι του. Μετά 10 – 15 βήματα, ο Κ δίνει την ΠΕ «κάτσε» και ο σκύλος πρέπει να καθίσει γρήγορα και ίσια χωρίς ο Κ να σταματήσει να βαδίζει, να μεταβάλλει τον βηματισμό του ή να γυρίσει να κοιτάξει τον σκύλο. Ο Κ βαδίζει άλλα 30 βήματα και στη συνέχεια σταματά και γυρίζει άμεσα προς το μέρος του σκύλου του, που οφείλει να παραμένει ήρεμος στη θέση «κάτσε». Με σήμα του ΚΕ, ο Κ επιστρέφει στο σκύλο και στέκεται στην δεξιά πλευρά αυτού.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος σειρά εκτέλεσης των ασκήσεων, αργό «κάτσε», ανησυχία και έλλειψη προσοχής κατά την παραμονή στο «κάτσε». Αφαιρούνται 5 βαθμοί σε περίπτωση που ο σκύλος, αντί του «κάτσε», εκτελέσει «κάτω» ή παραμείνει όρθιος.


3. «Κάτω» σε κίνηση με επανάκληση 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «κοντά» (fuß), «κάτω» (platz), «έλα» (hier), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Από την θέση εκκίνησης ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά με τον σκύλο του χωρίς λουρί και κοντά στο πόδι του. Μετά 10 – 15 βήματα, ο Κ δίνει την ΠΕ «κάτω» και ο σκύλος πρέπει να βρεθεί στη θέση «κάτω» γρήγορα και ίσια χωρίς ο Κ να σταματήσει να βαδίζει, να μεταβάλλει τον βηματισμό του ή να γυρίσει να κοιτάξει τον σκύλο. Ο Κ βαδίζει άλλα 30 βήματα και στη συνέχεια σταματά και γυρίζει άμεσα προς το μέρος του σκύλου του, που οφείλει να παραμένει ήρεμος στη θέση «κάτω». Με σήμα του ΚΕ, ο Κ καλεί τον σκύλο χρησιμοποιώντας είτε την ΠΕ «έλα», είτε το όνομα του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να επιστρέψει στον Κ του, χαρούμενα, γρήγορα και σε ευθεία και να καθίσει ακριβώς μπροστά και κοντά στον Κ. Με την ΠΕ «κοντά» ο σκύλος πρέπει γρήγορα να βρεθεί στην Βασική Θέση.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος σειρά εκτέλεσης των ασκήσεων, αργό «κάτω», ανησυχία κατά την παραμονή στο «κάτω», αργή επιστροφή ή επιβράδυνση κατά την επιστροφή στον Κ, στάση του Κ με ανοιχτά πόδια, λάθος στάση μπροστά στον Κ και λάθος Βασική Θέση. Αφαιρούνται 5 βαθμοί σε περίπτωση που ο σκύλος, αντί του «κάτω», εκτελέσει «κάτσε» ή παραμείνει όρθιος.


4. «Στάσου» σε κίνηση 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «κοντά» (fuß), «στάσου» (steh), «κάτσε» (sitz)
β) Περιγραφή της άσκησης : Από την θέση εκκίνησης ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά με τον σκύλο του χωρίς λουρί και κοντά στο πόδι του. Μετά 10 – 15 βήματα, ο Κ δίνει την ΠΕ «στάσου» και ο σκύλος πρέπει να σταθεί όρθιος αμέσως και ίσια (προς την κατεύθυνση της πορείας) χωρίς ο Κ να σταματήσει να βαδίζει, να μεταβάλλει τον βηματισμό του ή να γυρίσει να κοιτάξει τον σκύλο. Ο Κ βαδίζει άλλα 30 βήματα και στη συνέχεια σταματά και γυρίζει άμεσα προς το μέρος του σκύλου του, που οφείλει να παραμένει όρθιος. Με σήμα του ΚΕ, ο Κ επιστρέφει στο σκύλο και στέκεται στην δεξιά πλευρά αυτού. Μετά από τρία περίπου δευτερόλεπτα, με εντολή του Κ, ο Κ δίνει την ΠΕ «κάτσε» και ο σκύλος πρέπει καθίσει αμέσως και κοντά στον Κ.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος σειρά εκτέλεσης των ασκήσεων, καθυστέρηση στην εκτέλεση των ΠΕ, ανησυχία του σκύλου κατά την επιστροφή του Κ και αργό «κάτσε» στο τέλος της άσκησης. Αφαιρούνται 5 βαθμοί σε περίπτωση που ο σκύλος, αντί του «στάσου», εκτελέσει «κάτσε» ή «κάτω».


5. Επαναφορά αντικειμένου 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «φέρτο» (brings), «άσε» (aus), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Από την Βασική Θέση ο Κ πετά το Αντικείμενο Επαναφοράς (απόρτ – βάρους 1000 γρ.) σε απόσταση περίπου 10 βημάτων. Δεν πρέπει να δοθεί η ΠΕ «φέρτο» πριν το Αντικείμενο Επαναφοράς σταματήσει τελείως να κινείται. Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται στη Βασική Θέση ήρεμα και χωρίς λουρί. Με την ΠΕ «φέρτο» ο σκύλος πρέπει να τρέξει αμέσως προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, να το σηκώσει αμέσως και να το επαναφέρει στον Κ, γρήγορα και κατευθείαν. Ο σκύλος πρέπει να καθίσει κοντά και ίσια μπροστά στον Κ, κρατώντας το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα στο στόμα του, μέχρι ο Κ, μετά από διάστημα 3 περίπου δευτερολέπτων, να του το πάρει δίνοντας την ΠΕ «άσε». Ο Κ πρέπει να κρατά το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα με το δεξί του χέρι, έχοντάς το τεντωμένο κάτω, στη δεξιά του πλευρά. Με την ΠΕ «κοντά», ο σκύλος πρέπει να βρεθεί αμέσως στη Βασική Θέση, καθήμενος στην αριστερή πλευρά του Κ, με την ωμοπλάτη του ευθυγραμμισμένη στο γόνατο του Κ. Δεν επιτρέπεται ο Κ να αλλάζει θέση καθ΄ όλη τη διάρκεια της άσκησης.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος Βασική Θέση, η αργή μετάβαση, λάθος σήκωμα του Αντικείμενου Επαναφοράς, αργή επαναφορά, πτώση του Αντικείμενου Επαναφοράς, παιχνίδι ή «μάσημα» του Αντικείμενου Επαναφοράς, βοήθειες εκ μέρους του Κ, στάση του Κ με ανοιχτά πόδια, λάθος στάση μπροστά στον Κ και λάθος Βασική Θέση στο τελείωμα. Αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση που ο Κ πετάξει το Αντικείμενο Επαναφοράς κοντύτερα από την προβλεπόμενη απόσταση ή που βοηθά τον σκύλο, παραμένοντας όμως αμετακίνητος. Εάν ο Κ μετακινηθεί πριν τη λήξη της άσκησης, η άσκηση θα κριθεί «ανεπαρκής». Σε περίπτωση που ο σκύλος δεν επαναφέρει το Αντικείμενο Επαναφοράς, η άσκηση βαθμολογείται με 0 βαθμούς.

6. Επαναφορά αντικειμένου με υπερπήδηση εμποδίου (100 εκ.) 15 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «πήδα» (hopp), «φέρτο» (brings), «άσε» (aus), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Ο Κ με τον σκύλο στη Βασική Θέση σταματά μπροστά από το εμπόδιο σε απόσταση τουλάχιστον 5 βημάτων. Από την Βασική Θέση ο Κ πετά το Αντικείμενο Επαναφοράς (απόρτ – βάρους 650 γρ.) πάνω από το εμπόδιο, ύψους 100 εκ. Δεν πρέπει να δοθεί η ΠΕ «φέρτο» πριν το Αντικείμενο Επαναφοράς σταματήσει τελείως να κινείται. Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται στη Βασική Θέση ήρεμα και χωρίς λουρί. Με την ΠΕ «πήδα» (η ΠΕ «φέρτο» πρέπει να δίδεται όσο ακόμα ο σκύλος βρίσκεται σε άλμα πάνω από το εμπόδιο) ο σκύλος πρέπει να υπερπηδήσει το εμπόδιο, να τρέξει γρήγορα και κατευθείαν προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, να το σηκώσει αμέσως και να το επαναφέρει γρήγορα και κατευθείαν στον Κ, υπερπηδώντας πάλι το εμπόδιο. Ο σκύλος πρέπει να καθίσει κοντά και ίσια μπροστά στον Κ, κρατώντας το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα στο στόμα του, μέχρι ο Κ, μετά από διάστημα 3 περίπου δευτερολέπτων, να του το πάρει δίνοντας την ΠΕ «άσε». Ο Κ πρέπει να κρατά το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα με το δεξί του χέρι, έχοντάς το τεντωμένο κάτω, στη δεξιά του πλευρά. Με την ΠΕ «κοντά», ο σκύλος πρέπει να βρεθεί αμέσως στη Βασική Θέση, καθήμενος στην αριστερή πλευρά του Κ, με την ωμοπλάτη του ευθυγραμμισμένη στο γόνατο του Κ. Δεν επιτρέπεται ο Κ να αλλάζει θέση καθ΄ όλη τη διάρκεια της άσκησης.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος Βασική Θέση, η αργή υπερπήδηση και μετάβαση, λάθος σήκωμα του Αντικείμενου Επαναφοράς, αργή υπερπήδηση κατά την επαναφορά, πτώση του Αντικείμενου Επαναφοράς, παιχνίδι ή «μάσημα» του Αντικείμενου Επαναφοράς, στάση του Κ με ανοιχτά πόδια, λάθος στάση μπροστά στον Κ και λάθος Βασική Θέση στο τελείωμα. Εάν ο σκύλος αγγίξει το εμπόδιο, αφαιρείται μέχρι 1 βαθμός για κάθε άλμα. Εάν ο σκύλος πατήσει το εμπόδιο, αφαιρούνται μέχρι 2 βαθμοί για κάθε άλμα.
Πίνακας βαθμολογίας για την επαναφορά με υπερπήδηση εμποδίου:
Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση - 5 βαθμοί
Επαναφορά - 5 βαθμοί
Υπερπήδηση κατά την επαναφορά - 5 βαθμοί

Μερική βαθμολόγηση της άσκησης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις φάσεις της άσκησης (Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση – Επαναφορά – Υπερπήδηση κατά την επαναφορά).
Τέλεια εκτέλεση και των δύο υπερπηδήσεων, σωστή επαναφορά = 15 βαθμοί
Υπερπήδηση κατά τη μετάβαση ή κατά την επαναφορά, σωστή επαναφορά = 10 βαθμοί
Τέλεια εκτέλεση και των δύο υπερπηδήσεων, μη επαναφορά αντικειμένου = 10 βαθμοί
Εάν το Αντικείμενο Επαναφοράς πέσει πολύ μακριά, πλαγίως ή δεν είναι καλά ορατό από τον σκύλο, ο Κ δικαιούται να ζητήσει από τον ΚΕ την άδεια να ρίξει ξανά το Αντικείμενο Επαναφοράς ή ο ΚΕ είναι δυνατόν να υποδείξει στο Κ να πράξει αυτό, χωρίς αφαίρεση βαθμών. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει καθισμένος κατά την επανάληψη της ρίψης.
Αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση που ο Κ βοηθά τον σκύλο, παραμένοντας όμως αμετακίνητος. Εάν ο Κ μετακινηθεί πριν τη λήξη της άσκησης, η άσκηση θα κριθεί «ανεπαρκής».


7. Επαναφορά αντικειμένου με αναρρίχηση τοίχου (180 εκ) 15 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «πήδα» (hopp), «φέρτο» (brings), «άσε» (aus), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Ο Κ με τον σκύλο στη Βασική Θέση σταματά μπροστά από τον τοίχο αναρρίχησης (Άλφα) σε απόσταση τουλάχιστον 5 βημάτων. Από την Βασική Θέση ο Κ πετά το Αντικείμενο Επαναφοράς (απόρτ – βάρους 650 γρ.) πάνω από τον τοίχο αναρρίχησης. Δεν πρέπει να δοθεί η ΠΕ «φέρτο» πριν το Αντικείμενο Επαναφοράς σταματήσει τελείως να κινείται. Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται στη Βασική Θέση ήρεμα και χωρίς λουρί. Με την ΠΕ «πήδα» και «φέρτο» (η ΠΕ «φέρτο» πρέπει να δίδεται όσο ακόμα ο σκύλος βρίσκεται σε άλμα πάνω από το εμπόδιο) ο σκύλος πρέπει να υπερπηδήσει τον τοίχο αναρρίχησης, να τρέξει γρήγορα και κατευθείαν προς το Αντικείμενο Επαναφοράς, να το σηκώσει αμέσως και να το επαναφέρει γρήγορα και κατευθείαν στον Κ, υπερπηδώντας πάλι τον τοίχο αναρρίχησης. Ο σκύλος πρέπει να καθίσει κοντά και ίσια μπροστά στον Κ, κρατώντας το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα στο στόμα του, μέχρι ο Κ, μετά από διάστημα 3 περίπου δευτερολέπτων, να του το πάρει δίνοντας την ΠΕ «άσε». Ο Κ πρέπει να κρατά το Αντικείμενο Επαναφοράς ήρεμα με το δεξί του χέρι, έχοντάς το τεντωμένο κάτω, στη δεξιά του πλευρά. Με την ΠΕ «κοντά», ο σκύλος πρέπει να βρεθεί αμέσως στη Βασική Θέση, καθήμενος στην αριστερή πλευρά του Κ, με την ωμοπλάτη του ευθυγραμμισμένη στο γόνατο του Κ. Δεν επιτρέπεται ο Κ να αλλάζει θέση καθ΄ όλη τη διάρκεια της άσκησης.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος Βασική Θέση, η αργή υπερπήδηση και μετάβαση, λάθος σήκωμα του Αντικείμενου Επαναφοράς, αργή υπερπήδηση κατά την επαναφορά, πτώση του Αντικείμενου Επαναφοράς, παιχνίδι ή «μάσημα» του Αντικείμενου Επαναφοράς, στάση του Κ με ανοιχτά πόδια, λάθος στάση μπροστά στον Κ και λάθος Βασική Θέση στο τελείωμα.
Πίνακας βαθμολογίας για την επαναφορά με αναρρίχηση τοίχου:
Αναρρίχηση κατά τη μετάβαση - 5 βαθμοί
Επαναφορά - 5 βαθμοί
Αναρρίχηση κατά την επαναφορά - 5 βαθμοί

Μερική βαθμολόγηση της άσκησης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο από τις τρεις φάσεις της άσκησης (Αναρρίχηση κατά τη μετάβαση – Επαναφορά – Αναρρίχηση κατά την επαναφορά).
Τέλεια εκτέλεση και των δύο Αναρριχήσεων, σωστή επαναφορά = 15 βαθμοί
Αναρρίχηση κατά τη μετάβαση ή κατά την επαναφορά, σωστή επαναφορά = 10 βαθμοί
Τέλεια εκτέλεση και των δύο Αναρριχήσεων, μη επαναφορά αντικειμένου = 10 βαθμοί
Εάν το Αντικείμενο Επαναφοράς πέσει πολύ μακριά, πλαγίως ή δεν είναι καλά ορατό από τον σκύλο, ο Κ δικαιούται να ζητήσει από τον ΚΕ την άδεια να ρίξει ξανά το Αντικείμενο Επαναφοράς ή ο ΚΕ είναι δυνατόν να υποδείξει στο Κ να πράξει αυτό, χωρίς αφαίρεση βαθμών. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει καθισμένος κατά την επανάληψη της ρίψης.
Αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση που ο Κ βοηθά τον σκύλο, παραμένοντας όμως αμετακίνητος. Εάν ο Κ μετακινηθεί πριν τη λήξη της άσκησης, η άσκηση θα κριθεί «ανεπαρκής».


8. «Εμπρός» με «Κάτω» 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «εμπρός» (voraus), «κάτω» (platz), «κάτσε» (sitz)
β) Περιγραφή της άσκησης : Mε τον σκύλο στη Βασική Θέση o K βαδίζει, με το σκύλο σε υπακοή χωρίς λουρί, προς την κατεύθυνση που αποφασίζει ο κριτής. Μετά από 10 – 15 βήματα ο Κ δίνει στο σκύλο την ΠΕ «εμπρός» και σταματά υψώνοντας το χέρι του (μόνο μία φορά). Ο σκύλος πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά με γρήγορο βηματισμό και σε ευθεία γραμμή για τουλάχιστον 30 βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδειχθεί. Με σήμα του ΚΕ, ο Κ πρέπει να δώσει την εντολή «κάτω». Ο σκύλος οφείλει να βρεθεί αμέσως στη θέση «κάτω». Ο Κ έχει δικαίωμα να κρατήσει υψωμένο το χέρι του μέχρις ότου ο σκύλος λάβει τη θέση «κάτω». Με σήμα του ΚΕ, ο Κ πηγαίνει προς τον σκύλο του και τοποθετείται δεξιά του. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα με σήμα του ΚΕ, ο Κ δίνει στον σκύλο την ΠΕ «κάτσε» και ο σκύλος πρέπει να σηκωθεί αμέσως και να λάβει την Βασική Θέση.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η λάθος σειρά εκτέλεσης των ασκήσεων, όταν ο Κ ακολουθεί τον σκύλο μετά την ΠΕ «εμπρός», όταν ο σκύλος απομακρύνεται πολύ αργά, έντονη πλάγια απόκλιση, πολύ μικρή απομάκρυνση, διστακτικό ή πολύ πρώιμο «κάτω», επιδεικνύει ανησυχία κατά την παραμονή στο «κάτω» και πρώιμο σήκωμα ή κάθισμα, όταν ο Κ επιστρέφει σε αυτόν.


9. Παρατεταμένο «κάτω» με αντιπερισπασμό 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «κάτω» (platz), «κάτσε» (sitz)
β) Περιγραφή της άσκησης : Σε σημείο που έχει υποδειχθεί από τον ΚΕ, πριν από την έναρξη του τομέα Β ενός άλλου σκύλου, ο Κ δίνει την ΠΕ «κάτω» στον σκύλο του, ο οποίος βρίσκεται στη Βασική Θέση. Δεν επιτρέπεται να αφήνεται δίπλα στο σκύλο το λουρί ή άλλο αντικείμενο. Τότε ο Κ απομακρύνεται από τον σκύλο τουλάχιστον 30 βήματα, χωρίς να γυρίσει να τον κοιτάξει, παραμένοντας στο χώρο της Εξέτασης έξω από το οπτικό πεδίο του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει ήρεμος στην θέση «κάτω» χωρίς καμία επέμβαση του Κ, ενόσω ο άλλος σκύλος εκτελεί τις ασκήσεις 1 έως 7. Με σήμα του ΚΕ ο Κ επιστρέφει στο σκύλο του και τοποθετείται δεξιά του. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα με σήμα του ΚΕ, ο Κ δίνει στον σκύλο την ΠΕ «κάτσε» και ο σκύλος πρέπει να σηκωθεί αμέσως και να λάβει την Βασική Θέση.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην αξιολόγηση η ανήσυχη συμπεριφορά του Κ ή κάθε είδους κρυφή βοήθεια, ανήσυχη παραμονή του σκύλου στο «κάτω», πρώιμο σήκωμα ή κάθισμα του σκύλου όταν ο Κ επιστρέφει σε αυτόν. Αν ο σκύλος καθίσει ή σηκωθεί όρθιος παραμένοντας όμως στο υποδεδειγμένο σημείο, αφαιρείται μέρος της βαθμολογίας. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί από το υποδεδειγμένο σημείο πέραν των 3 μέτρων πριν την ολοκλήρωση της άσκησης 4 από τον άλλο σκύλο, η άσκηση αυτή μηδενίζεται. Αν ο σκύλος απομακρυνθεί από το υποδεδειγμένο σημείο μετά την ολοκλήρωση της άσκησης 4, αφαιρείται μέρος της βαθμολογίας. Αν ο σκύλος πάει προς τον Κ, ενόσω ο Κ επιστρέφει σε αυτόν, αφαιρούνται μέχρι 3 βαθμοί.

ΙΡΟ-2 Τομέας Γ
Άσκηση 1 : Έρευνα για τον ΒΚΠ 5 βαθμοί
Άσκηση 2 : Ακινητοποίηση (επιτήρηση) και Γαύγισμα 10 βαθμοί
Άσκηση 3 : Παρεμπόδιση προσπάθειας διαφυγής του ΒΚΠ 10 βαθμοί
Άσκηση 4 : Άμυνα του σκύλου κατά την φάση της επιτήρησης 20 βαθμοί
Άσκηση 5 : Οπίσθια Συνοδεία 5 βαθμοί
Άσκηση 6 : Επίθεση στο σκύλο κατά την οπίσθια συνοδεία 30 βαθμοί
Άσκηση 7 : Επίθεση στο σκύλο εν κινήσει (Μακρινή επίθεση) 20 βαθμοί
Σύνολο : 100 βαθμοί


Γενικοί Κανονισμοί:
Σε χώρο κατάλληλο βρίσκονται τοποθετημένες έξι κρύπτες, κατά μήκος του χώρου τρεις σε κάθε πλευρά. Κατάλληλα σημάδια πρέπει να είναι απόλυτα ορατά στον Κ, στον ΚΕ και στο ΒΚΠ.
Ο ΒΚΠ πρέπει να φέρει κατάλληλη στολή προστασίας, μανίκι και εύκαμπτη βέργα. Το μανίκι πρέπει να φέρει προεξοχή για το δάγκωμα και να είναι επενδεδυμένο με λινάτσα σε φυσικό χρώμα.
Αν παραστεί ανάγκη, ο ΒΚΠ έχει το δικαίωμα να μην παραμείνει τελείως ακίνητος κατά τη φάση της επιτήρησης, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει καμία αμυντική ή επιθετική κίνηση. Ο ΒΚΠ οφείλει να προστατεύει το σώμα του με το μανίκι. Ο Κ επιλέγει τον τρόπο που θα πάρει την εύκαμπτη βέργα από τον ΒΚΠ (βλ. και «Κανονισμοί Βοηθών Καθηκόντων Προστασίας»).
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ένας μόνο ΒΚΠ σε όλες τις βαθμίδες εξέτασης. Αν όμως συμμετέχουν πάνω από έξη σκύλοι σε μία βαθμίδα, είναι απαραίτητο να υπάρχει και δεύτερος ΒΚΠ. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι ΒΚΠ για όλους τους σκύλους που συμμετέχουν στην ίδια βαθμίδα.
Απορρίπτονται οι σκύλοι που είναι εκτός ελέγχου, που μετά από άσκηση άμυνας δεν αφήνουν το μανίκι ή το αφήνουν μόνο μετά από σωματική επέμβαση του Κ ή που δαγκώνουν και σε άλλα σημεία του σώματος του ΒΚΠ, εκτός από το προβλεπόμενο μανίκι. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποδίδεται αξιολόγηση TSB.
Η εξέταση πρέπει να διακοπεί σε περίπτωση που ο σκύλος αποτυγχάνει σε μία άσκηση άμυνας ή που φεύγει. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποδίδεται αξιολόγηση. Πρέπει όμως να δοθεί αξιολόγηση TSB.
Η ΠΕ «άσε» δίνεται μία μόνο φορά σε όλες τις ασκήσεις άμυνας. Για την αξιολόγηση του «άσε» ισχύει ο ακόλουθος πίνακας.
Διστακτικό «άσε» - 0.5 – 3.0
1η πρόσθετη ΠΕ με άμεσο «άσε» - 3.0
1η πρόσθετη ΠΕ με διστακτικό «άσε» - 3.5 – 6.0
2η πρόσθετη ΠΕ με άμεσο «άσε» - 6.0
2η πρόσθετη ΠΕ με διστακτικό «άσε» - 6.5 – 9.0
Δεν αφήνει μετά την 2η επανάληψη ή και πρόσθετη επέμβαση - απορρίπτεται

1. Έρευνα για τον ΒΚΠ 5 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «ψάξε» (revier), «έλα» (hier) (η ΠΕ «έλα» μπορεί να συνοδεύεται από το όνομα του σκύλου).
β) Περιγραφή της άσκησης : Ο ΒΚΠ βρίσκεται στην τελευταία κρύπτη, εκτός του οπτικού πεδίου του σκύλου. Ο Κ παρουσιάζεται με τον σκύλο του (χωρίς λουρί) μεταξύ δεύτερης και τρίτης κρύπτης, ούτως ώστε να είναι δυνατές τέσσερις έρευνες. Ο τομέας «Γ» αρχίζει μετά από σήμα του ΚΕ. Αφού ο Κ δώσει την ΠΕ «ψάξε», η οποία ακολουθείται από οπτικό σήμα με κίνηση του δεξιού ή αριστερού χεριού και μπορεί να επαναληφθεί, ο σκύλος πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από τον Κ και να φθάσει με αποφασιστικότητα στην εντεταλμένη κρύπτη. Πρέπει να ψάξει προσεκτικά και κοντά, γύρω από την κρύπτη. Μόλις ο σκύλος τελειώσει την έρευνα της κρύπτης, ο Κ δίνει την ΠΕ «έλα» και στέλνει τον σκύλο με την ΠΕ «ψάξε», χωρίς να σταματήσει, στην επόμενη κρύπτη. Ο Κ προχωράει με κανονικό βηματισμό ακολουθώντας τον νοητό άξονα (μεταξύ των κρυπτών), τον οποίο δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει καθ΄ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Ο σκύλος πρέπει να ευρίσκεται πάντα μπροστά από τον Κ. Όταν ο σκύλος φθάσει στην κρύπτη όπου βρίσκεται ο ΒΚΠ, ο Κ οφείλει να σταματήσει. Από τη στιγμή αυτή απαγορεύονται άλλες ΠΕ.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση δυσκολίας στον έλεγχο του σκύλου, έλλειψης ταχύτητας και ευστοχίας κατά την έρευνα, σκύλου που δεν ψάχνει κοντά και προσεκτικά γύρω από τις κρύπτες.

2. Ακινητοποίηση (επιτήρηση) και Γαύγισμα 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «έλα» (hier), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Ο σκύλος οφείλει να ακινητοποιήσει τον ΒΚΠ δυναμικά και προσεκτικά και γαβγίζοντας. Δεν επιτρέπεται ο σκύλος να παρενοχλεί ή να δαγκώνει τον ΒΚΠ. Αφού ο σκύλος έχει γαβγίσει συνεχώς για περίπου 20 δευτερόλεπτα, με σήμα του ΚΕ, ο Κ πλησιάζει την κρύπτη σταματώντας σε απόσταση 5 περίπου βημάτων από αυτήν. Με σήμα του ΚΕ, ο Κ καλεί τον σκύλο του από την κρύπτη και ο σκύλος λαμβάνει την Βασική Θέση.
γ) Αξιολόγηση : Πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση μη συνεχούς ή μη απαιτητικού γαυγίσματος, μη πιεστικής ακινητοποίησης με την άφιξη του ΚΕ ή του Κ, πριν δοθεί η ΠΕ. Για το συνεχές γαύγισμα αντιστοιχούν 5 βαθμοί. Για ασθενές γαύγισμα αφαιρούνται 2 βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν γαβγίζει αλλά επιτηρεί τον ΒΚΠ δυναμικά και προσεκτικά, αφαιρούνται 5 βαθμοί. Σε περίπτωση που ο σκύλος παρενοχλεί τον ΒΚΠ, τον σπρώχνει ή πηδάει επάνω του, αφαιρούνται μέχρι 2 βαθμοί, για δυνατό δάγκωμα αφαιρούνται έως 9 βαθμοί. Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν δοθεί σήμα από τον ΚΕ στον Κ να φύγει από τον νοητό άξονα, ο σκύλος μπορεί να σταλεί εκ νέου στην κρύπτη. Αν παραμείνει ο σκύλος αυτή τη φορά στον ΒΚΠ, ο τομέας «Γ» μπορεί να συνεχιστεί, αλλά η άσκηση Ακινητοποίησης και γαυγίσματος πρέπει να αξιολογηθεί «ανεπαρκής». Αν ο σκύλος εγκαταλείψει πάλι τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται. Αν ο σκύλος πάει στον Κ όταν αυτός κατευθύνεται προς την κρύπτη για να παραλάβει τον σκύλο, ή αν ο σκύλος πάει στον Κ πριν λάβει την σχετική ΠΕ, η άσκηση αξιολογείται «ανεπαρκής».


3. Παρεμπόδιση προσπάθειας διαφυγής του ΒΚΠ 10 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «κοντά» (fuß), «κάτω» (platz), «άσε» (aus)
β) Περιγραφή της άσκησης : Με σήμα του ΚΕ, ο Κ απαιτεί από τον ΒΚΠ να βγει από την κρύπτη. Ο ΒΚΠ προχωρά με φυσικό βηματισμό προς το προκαθορισμένο σημείο για την απόπειρα διαφυγής. Με σήμα το ΚΕ, ο Κ προχωράει με τον σκύλο ελεύθερο (χωρίς λουρί) προς το σημείο που έχει προκαθοριστεί για το «κάτω» πριν την απόπειρα διαφυγής. Η απόσταση μεταξύ σκύλου και ΒΚΠ είναι 5 βήματα. Ο Κ αφήνει τον σκύλο να επιτηρεί τον ΒΚΠ και κατευθύνεται στην κρύπτη, παραμένοντας στο οπτικό πεδίου του σκύλου, του ΚΕ και του ΒΚΠ. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ επιχειρεί απόπειρα διαφυγής. Ο σκύλος, χωρίς εντολή, πρέπει να παρεμποδίσει αμέσως την διαφυγή του ΒΚΠ με δάγκωμα σταθερό και αποφασιστικό. Ο σκύλος επιτρέπεται να δαγκώσει μόνο το μανίκι του ΒΚΠ. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με την διακοπή της επίθεσης και την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει» αμέσως. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την ΠΕ «άσε» με δική του πρωτοβουλία. Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) η εργασία τελειώνει και ο σκύλος απορρίπτεται. Ο Κ οφείλει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο, κατά την ΠΕ «άσε». Αφού ο σκύλος αφήσει, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά.
γ) Αξιολόγηση : Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: γρήγορης, ενεργητικής αντίδρασης, αποφασιστικού και δυνατού «πιασίματος» (δάγκωμα), δυναμικής παρεμπόδισης της διαφυγής, γεμάτου και ήρεμου δαγκώματος, μέχρι τη στιγμή του «άσε», προσεκτικής επιτήρησης κοντά στον ΒΚΠ. Αν ο σκύλος παραμείνει στην θέση εκκίνησης ή δεν πιάσει (δαγκώσει) μέχρι να καλύψει ο ΒΚΠ απόσταση περίπου 20 βημάτων, ματαιώνοντας την διαφυγή, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος είναι πολύ αφηρημένος και/ή παρενοχλεί έντονα τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ ή αν ο Κ δώσει ΠΕ στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται.

4. Άμυνα του σκύλου κατά την φάση της επιτήρησης 20 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «άσε» (aus), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Μετά από την φάση επιτήρησης, διάρκειας περίπου 5 δευτερολέπτων, ο ΒΚΠ πραγματοποιεί επίθεση προς τον σκύλο, μετά από σήμα του ΚΕ. Χωρίς καμία επέμβαση του Κ, ο σκύλος πρέπει να αμυνθεί με ένα δυνατό και σίγουρο δάγκωμα. Ο σκύλος επιτρέπεται να δαγκώσει μόνο το μανίκι του ΒΚΠ. Μόλις ο σκύλος πιάσει (δαγκώσει) το μανίκι, ο ΒΚΠ τον κτυπά δύο φορές με τη βέργα. Τα χτυπήματα με την εύκαμπτη βέργα, πρέπει να γίνονται στην ωμοπλάτη του σκύλου ή στην περιοχή του ακρωμίου. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με την διακοπή της επίθεσης και την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει» αμέσως. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την ΠΕ «άσε» με δική του πρωτοβουλία.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) η εργασία τελειώνει και ο σκύλος απορρίπτεται. Ο Κ οφείλει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε ρόπο τον σκύλο, κατά την ΠΕ «άσε». Αφού ο σκύλος αφήσει, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά. Με σήμα του ΚΕ ο Κ πάει κατευθείαν στον σκύλο με κανονικό βηματισμό και με την εντολή «κοντά» ο σκύλος πρέπει να έρθει στην Βασική Θέση. Ο Κ δεν παίρνει από τον ΒΚΠ την βέργα.
γ) Αξιολόγηση : Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: Άμεσου και αποφασιστικού «πιασίματος» (δάγκωμα), γεμάτου και ήρεμου δαγκώματος, μέχρι τη στιγμή του «άσε», μετά το «άσε» στενή και προσεκτική επιτήρηση του ΒΚΠ.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος δεν ασχολείται έντονα με την επιτήρηση και/ή επιτίθεται και δαγκώνει επίμονα τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η άσκηση κρίνεται «ανεπαρκής». Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει στον σκύλο ή αν ο Κ δώσει ΠΕ στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται.


5. Οπίσθια Συνοδεία 5 βαθμοί
α) Προφορική Εντολή (ΠΕ): «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Μετά την άσκηση 4, ακολουθεί η Οπίσθια Συνοδεία του ΒΚΠ για μία απόσταση περίπου 30 βημάτων. Η κατεύθυνση της συνοδείας καθορίζεται από τον ΚΕ. Ο Κ απαιτεί από τον ΒΚΠ να αρχίσει να βαδίζει και αυτός με τον σκύλο του ελεύθερο (χωρίς λουρί) τον ακολουθεί σε απόσταση 5 περίπου βημάτων. Ο σκύλος οφείλει να παρακολουθεί προσεκτικά τον ΒΚΠ. Η απόσταση των 5 βημάτων πρέπει να διατηρείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της οπίσθιας συνοδείας.
γ) Αξιολόγηση : Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: Προσεκτικής παρακολούθησης του Κ, ακρίβειας στην εκτέλεση του «κοντά», τήρησης της απόστασης των 5 βημάτων από τον ΒΚΠ.


6. Επίθεση στο σκύλο κατά την οπίσθια συνοδεία 30 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «άσε» (aus), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Κατά τη διάρκεια της οπίσθιας συνοδείας, με εντολή του ΚΕ και χωρίς να σταματήσει, ο ΒΚΠ επιτίθεται στον σκύλο. Χωρίς επέμβαση του Κ και χωρίς δισταγμό, ο σκύλος οφείλει να αμυνθεί με ένα σταθερό και δυνατό δάγκωμα. Επιτρέπεται να δαγκώσει μόνο στο προστατευτικό μανίκι. Μόλις ο σκύλος δαγκώσει το μανίκι, ο Κ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ σταματά την επίθεση. Μόλις ο ΒΚΠ ακινητοποιηθεί, ο σκύλος οφείλει να «αφήσει» αμέσως. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την ΠΕ «άσε» με δική του πρωτοβουλία.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) η εργασία τελειώνει και ο σκύλος απορρίπτεται. Ο Κ οφείλει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο, κατά την ΠΕ «άσε». Αφού ο σκύλος αφήσει, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά. Με σήμα του ΚΕ ο Κ πάει κατευθείαν στον σκύλο με κανονικό βηματισμό και με την εντολή «κοντά» ο σκύλος πρέπει να έρθει στην Βασική Θέση. Ο Κ παίρνει από τον ΒΚΠ την βέργα.
Ακολουθεί η πλάγια συνοδεία του ΒΚΠ στον ΚΕ, απόστασης περίπου 20 βημάτων. Επιτρέπεται μία ΠΕ «κοντά». Ο σκύλος πρέπει να βαδίζει δεξιά από τον ΒΚΠ, ούτως ώστε να βρίσκεται μεταξύ του Κ και του ΒΚΠ. Κατά την πλάγια συνοδεία, ο σκύλος πρέπει να επιτηρεί προσεκτικά τον ΒΚΠ. Ο σκύλος δεν επιτρέπεται να παρενοχλεί, αναπηδά ή πιάνει (δαγκώνει) τον ΒΚΠ. Η ομάδα σταματά μπροστά στον ΚΕ, ο Κ παραδίδει την εύκαμπτη βέργα στον ΚΕ και του ανακοινώνει το τέλος της πρώτης φάσης του Τομέα «Γ».
γ) Αξιολόγηση : Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: Άμεσου και αποφασιστικού «πιασίματος» (δάγκωμα), γεμάτου και ήρεμου δαγκώματος, μέχρι τη στιγμή του «άσε», μετά το «άσε» στενή και προσεκτική επιτήρηση του ΒΚΠ.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος δεν ασχολείται έντονα με την επιτήρηση και/ή επιτίθεται και δαγκώνει επίμονα τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η άσκηση κρίνεται «ανεπαρκής». Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει στον σκύλο ή αν ο Κ δώσει ΠΕ στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται.


7. Επίθεση στο σκύλο εν κινήσει (Μακρινή επίθεση) 20 βαθμοί
α) Προφορικές Εντολές (ΠΕ): «κάτσε» (sitz), «εμπρός ή πιάστον» (voraus), «άσε» (aus), «κοντά (για βασική θέση)» (fuß), «κοντά» (fuß)
β) Περιγραφή της άσκησης : Ο Κ με τον σκύλο του λαμβάνει θέση σε προκαθορισμένο σημείο πάνω στον νοητό άξονα και στο ύψος της πρώτης κρύπτης. Επιτρέπεται ο Κ να κρατά τον σκύλο από το περιλαίμιο, αλλά όχι να τον εξιτάρει. Με σήμα του ΚΕ, ο ΒΚΠ, εφοδιασμένος με βέργα εύκαμπτη και μαλακή, βγαίνει από την κρύπτη και τρέχει προς τον άξονα του στίβου. Μόλις φθάσει στον άξονα, στρέφεται προς τον Κ και πραγματοποιεί επίθεση προς τον Κ και τον σκύλο, χωρίς να διακόψει τον τροχασμό, φωνάζοντας δυνατά και κάνοντας απειλητικές κινήσεις.
Μόλις ο ΒΚΠ πλησιάσει σε απόσταση περίπου 50 – 40 βημάτων από τον Κ και τον σκύλο, ο Κ με υπόδειξη του ΚΕ ελευθερώνει τον σκύλο δίνοντας την ΠΕ «εμπρός» ή «πιάστον». Ο σκύλος οφείλει να επιτεθεί χωρίς ενδοιασμό και να αμυνθεί με ένα δραστήριο και δυνατό δάγκωμα. Ο σκύλος μπορεί να δαγκώσει (πιάσει) μόνο το μανίκι. Ο Κ δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί από τη θέση του. Με σήμα του ΚΕ ο ΒΚΠ πρέπει να ακινητοποιηθεί. Με την ακινητοποίηση του ΒΚΠ, ο σκύλος πρέπει να «αφήσει» αμέσως. Ο Κ έχει το δικαίωμα να δώσει στην κατάλληλη στιγμή την ΠΕ «άσε» με δική του πρωτοβουλία.
Αν ο σκύλος δεν αφήσει με την πρώτη ΠΕ, ο Κ έχει δικαίωμα να δώσει άλλες δύο ΠΕ «άσε», με υπόδειξη του ΚΕ. Αν ο σκύλος δεν αφήσει μετά που έχουν δοθεί τρεις ΠΕ (μία επιτρεπτή και δύο πρόσθετες) η εργασία τελειώνει και ο σκύλος απορρίπτεται. Ο Κ οφείλει να παραμείνει ακίνητος στη θέση του, χωρίς να επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σκύλο, κατά την ΠΕ «άσε». Αφού ο σκύλος αφήσει, πρέπει να παραμείνει κοντά στον ΒΚΠ και να τον επιτηρεί προσεκτικά. Με σήμα του ΚΕ ο Κ πάει κατευθείαν στον σκύλο με κανονικό βηματισμό και με την εντολή «κοντά» ο σκύλος πρέπει να έρθει στην Βασική Θέση. Ο Κ παίρνει από τον ΒΚΠ την βέργα.
Ακολουθεί η πλάγια συνοδεία του ΒΚΠ στον ΚΕ, απόστασης περίπου 20 βημάτων. Επιτρέπεται μία ΠΕ «κοντά». Ο σκύλος πρέπει να βαδίζει δεξιά από τον ΒΚΠ, ούτως ώστε να βρίσκεται μεταξύ του Κ και του ΒΚΠ. Κατά την πλάγια συνοδεία, ο σκύλος πρέπει να επιτηρεί προσεκτικά τον ΒΚΠ. Ο σκύλος δεν επιτρέπεται να παρενοχλεί, αναπηδά ή πιάνει (δαγκώνει) τον ΒΚΠ. Η ομάδα σταματά μπροστά στον ΚΕ, ο Κ παραδίδει την εύκαμπτη βέργα στον ΚΕ και του ανακοινώνει το τέλος του Τομέα «Γ». Πριν την ανακοίνωση της κρίσης και με υπόδειξη του ΚΕ, ο Κ βάζει το λουρί στο σκύλο.
γ) Αξιολόγηση : Σύμφωνα με τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί σε περίπτωση έλλειψης: Ενεργητικής άμυνας και δυνατού «πιασίματος» (δάγκωμα), γεμάτου και ήρεμου δαγκώματος, μέχρι τη στιγμή του «άσε», μετά το «άσε» στενή και προσεκτική επιτήρηση του ΒΚΠ.
Μία ελαφρά απόσπαση προσοχής ή και ελαφρά παρενόχληση κατά την φάση της επιτήρησης επιφέρουν αφαίρεση ενός βαθμού. Αν ο σκύλος είναι πολύ αφηρημένος και/ή παρενοχλεί έντονα τον ΒΚΠ αφαιρούνται δύο βαθμοί. Αν ο σκύλος δεν επιτηρεί αλλά παραμένει κοντά στον ΒΚΠ, αφαιρούνται τρεις βαθμοί. Αν ο σκύλος πάει προς τον Κ όταν αυτός τον πλησιάζει, η άσκηση κρίνεται «ανεπαρκής». Αν ο σκύλος εγκαταλείψει τον ΒΚΠ πριν ο ΚΕ δώσει εντολή στον Κ να πάει στον σκύλο ή αν ο Κ δώσει ΠΕ στον σκύλο για να παραμείνει με τον ΒΚΠ, η εξέταση στον τομέα «Γ» διακόπτεται.

Επιστροφή στην κορυφή