Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - TOC  (Έντυπο Απονομής)

 Το Ντόμπερμαν είναι ένας πανέμορφος σκύλος εργασίας. Οι αρετές του χαρακτήρα του σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκφυλιστούν, προς όφελος της μορφολογίας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται διεθνώς εξετάσεις που ελέγχουν αναλυτικά τις συνιστώσες του χαρακτήρα των σκύλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην αναπαραγωγή. Επειδή έχει αποδειχθεί ότι το ταμπεραμέντο, η εκπαιδευσιμότητα, η αυτοπεποίθηση, η επιθετικότητα, η μαχητικότητα κ.λ.π. είναι χαρακτηριστικά που σε μεγάλο ποσοστό μεταδίδονται κληρονομικά από γονείς σε απογόνους, η εξέταση χαρακτήρος (TOC) αποβλέπει στη σωστή επιλογή των γεννητόρων για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασφάλιση του σωστού χαρακτήρα στους απογόνους.

Δημοσίευση από το περιοδικό του OKNE

Άρθρο 4.1
Ο παρακάτω κανονισμός αποτελεί την επίσημη εξέταση χαρακτήρος σκύλων της φυλής
Ντόμπερμαν TOC (Test Of Character) στην Ελλάδα, χωρίς την οποία κανένας σκύλος δεν θα μπορεί να λάβει τον τίτλο του Πρωταθλητού, ούτε τη βεβαίωση Καταλληλότητας Αναπαραγωγής, εκτός αν έχει υποστεί επιτυχώς εξέταση ZTP.

Άρθρο 4.2
Η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει μόνο από αναγνωρισμένους κριτές εργασίας ή χαρακτήρος, και μόνο με την έγκριση του Ομίλου Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος.

Άρθρο 4.3
Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εξέταση χαρακτήρος είναι οι 14 μήνες και ο σκύλος πρέπει
να φέρει αριθμό δερματοστιξίας.

Άρθρο 4.4
Η απόφαση του κριτή σε καμία περίπτωση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, και οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται είναι: «Εγκρίνεται», «Απορρίπτεται» και «Προς επανεξέταση».
Οι προς επανεξέταση σκύλοι, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξέταση μετά πάροδο τουλάχιστον έξη μηνών. Δεν επιτρέπεται δεύτερη επανεξέταση. Ο κριτής έχει δικαίωμα να απορρίψει από την πρώτη φορά ένα σκύλο σε περίπτωση που αυτός επιδείξει υπέρμετρο φόβο ή υπερβολική επιθετικότητα στην ομάδα «άοπλων πολιτών», ή σε περίπτωση που αποδειχθεί κροτοφοβικός.

Άρθρο 4.5
Η εξέταση αποτελείται από τρεις φάσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται για κάθε σκύλο η μια αμέσως μετά την άλλη, θα πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθεί όλη η εξέταση για ένα σκύλο πριν αρχίσει η εξέταση του επόμενου.

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΟΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΟΤΟΦΟΒΙΑΣ: Ο υπό εξέταση σκύλος οδηγείται στο χώρο εξέτασης, με λουρί, φορώντας περιλαίμιο απλό (απαγορεύονται περιλαίμια δερμάτινα ή με καρφιά) και χωρίς άσκηση βίας ή εξαναγκασμού εκ μέρους του χειριστή. Ο χειριστής δεν πρέπει να δίνει εντολές υπακοής. Ο κριτής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή ποιες κινήσεις και ενέργειες θα κάνει η ομάδα «άοπλων πολιτών». Η όλη εξέταση αποβλέπει στην προσομοίωση καταστάσεων, που ο σκύλος μπορεί να έχει ήδη αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στιγμή, ζώντας μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον ή καταστάσεις που εύκολα θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός καθημερινού περιπάτου. Σε καμία περίπτωση ο σκύλος δεν πρέπει να επιδείξει υπέρμετρη επιθετικότητα ή φοβία.
Σκύλοι επιθετικοί ή φοβισμένοι αποκλείονται από την εξέταση.
Στη συνέχεια ακούγονται δύο πυροβολισμοί από όπλο διαμετρήματος 6 - 9 mm. Αποκλείεται από την εξέταση κάθε σκύλος που θα επιδείξει κροτοφοβία.
Μετά το τέλος της πρώτης φάσης, ο κριτής στέλνει το χειριστή με τον εξεταζόμενο σκύλο εκτός χώρου εξέτασης. Χωρίς ο σκύλος να τον αντιληφθεί, ένας βοηθός του κριτή (ερεθιστής) με ολόσωμη προστατευτική στολή και μανίκι άμυνας κρύβεται πίσω από μια φυσική ή στην ανάγκη τεχνητή κρυψώνα.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ: Ο σκύλος δένεται με λουρί μήκους 5 μέτρων σε ένα πάσσαλο και ο κυναγωγός μεταβαίνει σε σημείο όπου ο σκύλος δεν έχει οπτική επαφή με αυτόν. Μετά την παρέλευση έως και ενός τετάρτου της ώρας ο κριτής πλησιάζει το σκύλο και εξετάζει τη συμπεριφορά του και τις αντιδράσεις του σε όποια συνθήκη αυτός κρίνει. Σκύλοι φοβικοί ή επιθετικοί απορρίπτονται από την εξέταση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΣΤΙΚΤΩΝ: Μετά την υπόδειξη του κριτή ο κυναγωγός οδηγεί το σκύλο με λουρί σε κάποιο χώρο όπου, πίσω από μια κρυψώνα, βρίσκεται ο βοηθός επίθεσης που ξαφνικά εμφανίζεται και επιτίθεται προς τον χειριστή φωνάζοντας και φοβερίζοντάς τον με ένα ραβδί. Ο σκύλος, πάντα δεμένος με το λουρί, πρέπει να αντιδράσει άμεσα, αρπάζοντας από το μανίκι το βοηθό επίθεσης που συνεχίζει να απειλεί, χωρίς όμως να χτυπήσει ποτέ το σκύλο. Με σήμα του κριτή, ο βοηθός επίθεσης μένει ακίνητος και ο χειριστής πλησιάζει το σκύλο και του δίνει την εντολή, πιάνοντάς τον από το περιλαίμιο, να αφήσει το βοηθό επίθεσης.
Αμέσως ο βοηθός επίθεσης απομακρύνεται τρέχοντας και με εντολή του κριτή ο σκύλος αφήνεται ελεύθερος για να τον καταδιώξει. Όταν ο σκύλος έχει φθάσει στη μέση της απόστασης, ο βοηθός επίθεσης επιστρέφει και απειλεί έντονα με το ραβδί το σκύλο, που πρέπει να τον αρπάξει από το μανίκι και να μην τον αφήσει μέχρι να φθάσει εκεί ο χειριστής. Ο βοηθός επίθεσης δεν επιτρέπεται να χτυπήσει ποτέ το σκύλο με το ραβδί.
Σε περίπτωση που ο σκύλος επιδείξει φόβο ή εγκαταλείψει το βοηθό επίθεσης για να τρέξει να προστατευθεί στο χειριστή του ή σε περίπτωση που δεν αφήνει το μανίκι παρά την οποιαδήποτε επέμβαση του χειριστή, η δοκιμασία θεωρείται ανεπιτυχής.

 

Επιστροφή στην κορυφή