Ετήσιο Πρωτάθλημα Ομίλου Κυνόφιλων Ντόμπερμαν Ελλάδος

 

Το ετήσιο Πρωτάθλημα Μορφολογίας του ΟΚΝΕ είναι η κορυφαία Μορφολογική Εκδήλωση του Ομίλου Ντόμπερμαν. Διοργανώνεται ΜΟΝΟ από τον Όμιλο απευθείας και όχι μέσω Παραρτημάτων. Οι τίτλοι που απονέμονται είναι οι κορυφαίοι για την φυλή Ντόμπερμαν.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΝΕΑΡΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 9 έως 12 μηνών.
ΕΦΗΒΩΝ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 12 έως 18 μηνών.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Θηλυκών Μ-Π, Θηλυκών Κ-Π, Αρσενικών Μ-Π, Αρσενικών Κ-Π)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σκύλοι από 15 μηνών και άνω, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε έτος με απόφαση του Δ.Σ. Για το έτος 2009 ο σκύλος πρέπει να έχει περάσει TOC και ΕΔΑ. Την ημέρα του Πρωταθλήματος ο σκύλος οφείλει να υποστεί την δοκιμασία "θάρρους και μαχητικότητας" (μία αιφνίδια κοντινή και μία μακρινή επίθεση). Σκύλος που αποτυγχάνει, δεν έχει δικαίωμα περαιτέρω συμμετοχής. Επίσης κατά τη διάρκεια της Μορφολογικής Εξέτασης, ακούγονται δύο τουλάχιστον πυροβολισμοί από όπλο διαμετρήματος 6 mm. Σκύλος που επιδεικνύει κροτοφοβία, απορρίπτεται.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

4x ΕΛΠΙΔΑ ΟΚΝΕ - DVGrHope (Κατηγορίες Νέων)
4x ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΚΝΕ - DVGrPromise (Κατηγορίες Εφήβων)
4x ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΚΝΕ - DVGrSieger (Κατηγορίες Πρωταθλήματος)
4x ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΚΝΕ - vizeDVGrSieger (Κατηγορίες Πρωταθλήματος)
4x ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΚΝΕ - DVGr Best Attack (Κατηγορίες Πρωταθλήματος)

 

Ευχαριστούμε τον Όμιλο Κυνόφιλων Ντόμπερμαν Ελλάδος (OKNE) για τις πληροφορίες!!

 

Επιστροφή στην κορυφή