Εξέταση Σκύλου Συνοδείας BH

ΙΡΟ-1     ΙΡΟ-2     ΙΡΟ-3     ΙΡΟ-FH     BH

Γενικοί Κανονισμοί
Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων επιτρέπεται να λάβουν μέρος, εφ' όσον μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ήδη επιτυχώς περάσει από ειδικό τεστ γνώσεων σε εκδήλωση εγκεκριμένη από τον Εθνικό Κυνολογικό Οργανισμό, ανάλογο τεστ αυτού του VDH. Άτομα που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε εξέταση ΒΗ και δεν φέρουν το παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό γνώσεων, πρέπει να περάσουν επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων, πριν την Πρακτική Εξέταση του ΒΗ. Επιτρέπεται να συμμετέχουν σκύλοι όλων των φυλών και μεγεθών. Ελάχιστο όριο ηλικίας για συμμετοχή σκύλου είναι οι 15 μήνες. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία Εξέταση ΒΗ, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 σκύλοι στην εκδήλωση. Εάν στην εκδήλωση γίνονται και άλλες Εξετάσεις (π.χ. SchH, IPO, FH) θα πρέπει να συμμετέχουν συνολικά τουλάχιστον 4 σκύλοι. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σκύλων ανά ημέρα εξέτασης για 1 κριτή ποικίλλει από 10-15 και τον αριθμό αυτό καθορίζει ο κριτής. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκδήλωση για όλες τις βαθμίδες (π.χ. σε ένα Σαββατοκύριακο) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 30 σκύλους. (Η Εξέταση ΒΗ με γραπτά τεστ, προσμετράται σαν 3 συμμετοχές, χωρίς γραπτά μετράει σαν 2).


Τεστ Χαρακτήρα
Πριν την έναρξη της Εξέτασης ΒΗ, όλοι οι σκύλοι πρέπει να περάσουν ένα τεστ χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια του οποίου, η ταυτότητα του σκύλου επιβεβαιώνεται με έλεγχο της δερματοστιξίας ή και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Σκύλοι χωρίς ταυτοποίηση ή λάθος ταυτοποίηση, δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν στην Εξέταση. Η αξιολόγηση του χαρακτήρα συνεχίζεται καθ' όλη την διάρκεια της Εξέτασης. Σκύλοι που αποτυγχάνουν στο τεστ χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν στην Εξέταση. Εάν κατά την διάρκεια της Εξέτασης, ένας σκύλος δείξει ελαττώματα χαρακτήρα, ακόμα και αν έχει περάσει το αρχικό Τεστ Χαρακτήρα, ο κριτής μπορεί να αποβάλλει τον σκύλο για "Έλλειψη χαρακτήρα" και να σημειώσει στο Έντυπο Αποτελεσμάτων και στο Βιβλιάριο Εργασίας την παρατήρηση: "Τεστ Χαρακτήρα και Συμπεριφοράς" Απέτυχε ή Δεν επέδειξε σωστή συμπεριφορά.


Αξιολόγηση
Σκύλοι που δεν επιτυγχάνουν 70% των απαιτούμενων βαθμών στο Α' μέρος δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν στο Β΄ μέρος (Εξέταση σε συνθήκες δημόσιας κυκλοφορίας), για την απονομή του ΒΗ.
Δεν δίδεται στο τέλος της εξέτασης βαθμολογία αλλά αξιολόγηση "Επιτυχής" ή "Ανεπιτυχής". Η Εξέταση είναι επιτυχής όταν στο Α΄ πρώτο μέρος ο σκύλος συγκεντρώσει το 70% των απαιτούμενων βαθμών και στο Β΄ μέρος ο κριτής κρίνει ότι οι ασκήσεις έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον επαρκώς.
Η Εξέταση ΒΗ δεν θεωρείται βαθμίδα εκπαίδευσης και τίτλος ο οποίος απαιτείται από τους κανονισμούς Αναπαραγωγής, Μορφολογίας (Körung / Εξέταση Δυνατότητας Αναπαραγωγής) ή Βαθμίδα Εκπαίδευσης για Εκθέσεις Μορφολογίας (Κατηγορία Εργασίας). Επιτρέπεται η επανάληψη της Εξέτασης ΒΗ χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Κάθε αποτέλεσμα εξέτασης ΒΗ, πρέπει να αναγράφεται στο Βιβλιάριο Εργασίας του σκύλου, ανεξάρτητα αν εν τω μεταξύ έχει λάβει επιτυχώς ή όχι μέρος, σε άλλες Εξετάσεις.


Α) Εξέταση Συνοδείας στο στίβο (60 βαθμοί)
Κάθε άσκηση ξεκινά και τελειώνει με την Βασική Θέση. Στην βασική θέση ο σκύλος κάθεται κοντά & ίσια, στην αριστερή πλευρά του Κυναγωγού (Κ), όπου η ωμοπλάτη του σκύλου είναι ευθυγραμμισμένη με το γόνατο του Κ. Επιτρέπεται να λάβει τη βασική θέση ο σκύλος, μόνο μία φορά, στην αρχή κάθε άσκησης. Στην Βασική Θέση ο Κ πρέπει να στέκεται φυσιολογικά σε "ανάπαυση" ή "προσοχή". Δεν επιτρέπεται να στέκεται με τα πόδια ανοιχτά. Η Βασική Θέση στο τέλος μιας άσκησης μπορεί να είναι η Βασική Θέση έναρξης της επομένης. Η βοήθεια με το σώμα από τον Κυναγωγό προς τον σκύλο απαγορεύεται και αν δοθεί αφαιρούνται βαθμοί. Ο Κ απαγορεύεται να έχει επάνω του αντικείμενα προσέλκυσης του σκύλου ή παιχνίδια. Εάν ο Κ δεν μπορεί να εκτελέσει κάποια άσκηση λόγω κινητικής δυσλειτουργίας, πρέπει να ενημερώσει τον Κριτή πριν την έναρξη της Εξέτασης. Εάν η κινητική δυσλειτουργία του Κ δεν του επιτρέπει να έχει τον σκύλο στην αριστερή του πλευρά, ο σκύλος μπορεί να βαδίζει στα δεξιά του. Ο Κριτής (ΚΕ) δίνει σήμα για την έναρξη κάθε άσκησης. Η πορεία, οι αλλαγές κατεύθυνσης, οι στάσεις, οι αλλαγές ταχύτητας κλπ., πρέπει να γίνονται χωρίς εντολή του ΚΕ. Παρόλα ταύτα επιτρέπεται να ζητήσει ο Κυναγωγός από τον ΚΕ να του υποδεικνύει αυτά. Επιβράβευση του σκύλου επιτρέπεται μόνο μετά το πέρας κάθε άσκησης. Μετά από αυτό Κ και σκύλος μπορούν να λάβουν πάλι την Βασική Θέση. Μεταξύ της επιβράβευσης του σκύλου και της έναρξης της νέας άσκησης πρέπει να υπάρχει ελάχιστη χρονική περίοδος στάσης (περίπου 3"). Μεταξύ των ασκήσεων, ο σκύλος πρέπει να ακολουθεί τον Κ δίπλα στο πόδι του, μέχρι να λάβουν την επόμενη Βασική Θέση.

1. Πορεία με λουρί 15 βαθμοί
Προφορική Εντολή (ΠΕ): "Κοντά" (fuß) Από τη θέση εκκίνησης, ο σκύλος ακολουθεί τον Κ πλάι του & χαρούμενα μόλις του δώσει την εντολή «κοντά», φορώντας αποδεκτό περιλαίμιο (αλυσίδα με μακρείς κρίκους) ή στηθόλουρο. Το περιλαίμιο δεν πρέπει να βρίσκεται στην θέση "πνίχτη". Η άσκηση ξεκινά με τον Κ και τον σκύλο να βαδίζουν ίσια μπροστά 40-50 βήματα, χωρίς στάση, μετά κάνουν μεταβολή και συνεχίζουν 10-15 βήματα με φυσιολογική ταχύτητα. Ακολουθούν 10-15 βήματα τροχασμού, μετά 10-15 βήματα αργού βηματισμού και πάλι 10-15 βήματα φυσιολογικής ταχύτητας. Με την ίδια ταχύτητα (φυσιολογικό βήμα) πρέπει να εκτελέσουν στη συνέχεια τουλάχιστον μια δεξιά στροφή, μια αριστερή, μια μεταβολή και μια στάση. Η ωμοπλάτη του σκύλου πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το αριστερό γόνατο του Κ. Ο σκύλος πρέπει να μην προπορεύεται, να μη μένει πίσω και να μην "ανοίγεται" (απομακρύνεται από το πόδι του Κυναγωγού). Η μεταβολή πρέπει να είναι πάντα μία αριστερή επί τόπου στροφή. Η ΠΕ "κοντά" επιτρέπεται να δίδεται μόνο στην έναρξη από την Βασική Θέση και στις αλλαγές βηματισμού. Όταν σταματά ο Κ, ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται αμέσως στη θέση "κάτσε" χωρίς βοήθεια από τον Κ. Ο Κ δεν επιτρέπεται στο σημείο αυτό να αλλάξει την θέση του και ειδικά να πλησιάσει τον σκύλο, εάν αυτός δεν έχει καθίσει κοντά στο πόδι του. Κατά την κίνηση ο Κυναγωγός πρέπει να κρατά το λουρί χαλαρά και με το αριστερό του χέρι. Με εντολή του ΚΕ, Κ και σκύλος πρέπει να βαδίσουν ανάμεσα σε μια ομάδα τουλάχιστον 4 ατόμων, τα οποία κινούνται και ο Κ πρέπει να κάνει μία τουλάχιστον στάση μέσα στην ομάδα αυτή. Σκύλος που προπορεύεται ή μένει πίσω ή βαδίζει "ανοιχτά" του Κ, όπως επίσης αν ανταποκρίνεται διστακτικά στις εντολές του, είναι λάθος.

Ομάδα
Η κίνηση μέσα στην ομάδα των κινούμενων ατόμων πρέπει να γίνεται με & χωρίς λουρί. Σε κάθε περίπτωση Κ & σκύλος πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία αριστερή και μία δεξιά στροφή γύρω από άτομα της ομάδας (π.χ. να σχηματίσουν τον αριθμό 8). Πρέπει να σταματήσουν τουλάχιστον μία φορά μέσα στην ομάδα κοντά σε ένα άτομο κάθε φορά (με λουρί και χωρίς). Ο ΚΕ μπορεί να ζητήσει στον Κυναγωγό να εκτελέσει την άσκηση ξανά. Επιβράβευση του σκύλου επιτρέπεται μόνο αφού βγουν από την ομάδα και λάβουν την Βασική Θέση.

Μεταβολή (180ο)
Επιτρέπονται δύο τύποι μεταβολών, πρέπει όμως και οι δύο να εκτελούνται με αριστερή επί τόπου στροφή του Κ. Ο σκύλος επιτρέπεται είτε να στρίψει πίσω και γύρω από τον Κ, είτε να στρίψει αριστερά παραμένοντας συνεχώς στην αριστερή του πλευρά του Κ.

2. Πορεία χωρίς λουρί 15 βαθμοί
Προφορική Εντολή (ΠΕ): "Κοντά" (Fuss) Ενώ ο σκύλος βρίσκεται στη Βασική Θέση και με σήμα του ΚΕ, ο Κ αφαιρεί το λουρί & το τοποθετεί ή στον αριστερό του ώμο και το δένει στη δεξιά πλευρά της μέσης του ή το τοποθετεί μέσα στην τσέπη του (και στις δύο περιπτώσεις το λουρί πρέπει να βρίσκεται στην αντίθετη από το σκύλο πλευρά). Αμέσως και με τον σκύλο ελεύθερο γυρίζει ξανά προς την κινούμενη ομάδα για να επαναλάβει την άσκηση τουλάχιστον μία φορά. Αφού βγει από την ομάδα, ο Κ λαμβάνει την Βασική Θέση γρήγορα και ξεκινά την άσκηση "Κίνηση χωρίς λουρί" με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως περιγράφεται στην άσκηση 1.

3. "Κάτσε" σε κίνηση 10 βαθμοί
Προφορική Εντολή: "Κάτσε" (Sitz)
Από την Βασική Θέση και με τον σκύλο χωρίς λουρί ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά. Μετά από τουλάχιστον 10 βήματα και με την ΠΕ "Κάτσε", ο σκύλος πρέπει να καθίσει γρήγορα και πρόθυμα, χωρίς ο Κ να σταματήσει ή να ανακόψει ταχύτητα ή να γυρίσει προς τον σκύλο του. Μετά από 30 ακόμη βήματα ο Κ σταματά και γυρίζει άμεσα προς τον σκύλο του. Με σήμα του ΚΕ, ο Κ επιστρέφει στον σκύλο του και λαμβάνει την βασική θέση στη δεξιά πλευρά αυτού. Αν ο σκύλος αντί του "Κάτσε" εκτελέσει το "Κάτω", ή σταθεί όρθιος, αφαιρούνται 5 βαθμοί.

4. «Κάτω» σε κίνηση με επανάκληση 10 βαθμοί
Προφορική Εντολή: "Κάτω" (Platz), "Έλα" (Hier), "Κοντά" (Fuss)
Από την Βασική Θέση ο Κ δίνει την εντολή "Κοντά" και βαδίζει ίσια μπροστά. Μετά από τουλάχιστον 10 βήματα δίνει την εντολή "Κάτω" και ο σκύλος πρέπει να την εκτελέσει άμεσα και να παραμείνει στο "Κάτω". Χωρίς βοήθεια προς τον σκύλο του και χωρίς να γυρίσει προς αυτόν ο Κ βαδίζει ίσια μπροστά ακόμα 30 βήματα, γυρίζει άμεσα προς τον σκύλο του και στέκεται ακίνητος. Μετά από σήμα του ΚΕ, ο Κ καλεί τον σκύλο του. Αυτός πρέπει να τρέξει προς τον Κ χαρούμενα και γρήγορα και να καθίσει ίσια μπροστά και κοντά του. Με την ΠΕ "Κοντά" ο σκύλος πρέπει να βρεθεί στην Βασική Θέση δίπλα στον Κ. Εάν ο σκύλος κάνει "κάτσε" ή σταθεί όρθιος, αλλά εκτελέσει την επανάκληση τέλεια, αφαιρούνται 5 βαθμοί.
10-15 βήματα κανονικής ταχύτητας τουλάχιστον 30 βήματα κανονικής ταχύτητας

5. Παρατεταμένο «κάτω» με αντιπερισπασμό 10 βαθμοί
Προφορική Εντολή: "Κάτω" (Platz), "Κάτσε) (Sitz)
Με την έναρξη της Εξέτασης Υπακοής άλλου σκύλου ο Κ, σε σημείο που έχει υποδειχθεί από τον ΚΕ, δίνει την ΠΕ «κάτω» στον σκύλο του, ο οποίος βρίσκεται στη Βασική Θέση. Δεν επιτρέπεται να αφήνεται δίπλα στο σκύλο το λουρί ή άλλο αντικείμενο. Τότε ο Κ απομακρύνεται από τον σκύλο τουλάχιστον 30 βήματα & παραμένει εκεί με την πλάτη γυρισμένη προς τον σκύλο. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει ήρεμος στην θέση «κάτω», ενόσω ο άλλος σκύλος εκτελεί τις ασκήσεις 1-4. Με σήμα του ΚΕ ο Κ επιστρέφει στο σκύλο του & τοποθετείται δεξιά του. Μετά από νέο σήμα του ΚΕ, ο Κ δίνει στον σκύλο την ΠΕ «κάτσε» & ο σκύλος πρέπει να σηκωθεί αμέσως & να λάβει την Βασική Θέση. Εάν ο σκύλος σηκωθεί, καθίσει ή εκδηλώσει ανησυχία, αφαιρούνται βαθμοί από την άσκηση. Η άσκηση μηδενίζεται σε περίπτωση που ο σκύλος σηκωθεί, καθίσει ή συρθεί σε απόσταση μεγαλύτερη του σώματός του. Αφαιρούνται βαθμοί για ανήσυχη συμπεριφορά του Κ, όπως επίσης για κρυφή βοήθεια προς τον σκύλο του. Οι θηλυκοί σκύλοι πρέπει να εκτελούν την άσκηση σε διαφορετικά σημεία από τους αρσενικούς. Σκύλος που δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% (42 βαθμούς) στις ασκήσεις 1-5, αποκλείεται από την συνέχεια της Εξέτασης ΒΗ.

Β) Εξέταση Ισορροπημένης Συμπεριφοράς στην Κυκλοφορία
Γενικά
Οι ακόλουθες ασκήσεις πραγματοποιούνται εκτός στίβου, σε κατάλληλη παρακείμενη περιοχή. Ο ΚΕ και ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης καθορίζουν που και πως θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις σε συνθήκες αστικής κυκλοφορίας (δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, μονοπάτια). Η αστική κυκλοφορία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται. Η εκτέλεση αυτού του τμήματος της Εξέτασης απαιτεί ουσιαστική άνεση χρόνου, λόγω της φύσης των ασκήσεων. Η διαδικασία δεν πρέπει να γίνει επί τροχάδην, προκειμένου να συμμετάσχουν πάρα πολλοί σκύλοι. Δεν αποδίδονται βαθμοί για τις ασκήσεις του Β΄ μέρους. Αυτό το τμήμα της Εξέτασης αξιολογείται συνολικά, σύμφωνα με την γενική εικόνα του σκύλου, όταν αυτός κινείται σε συνθήκες αστικής κυκλοφορίας και καθημερινών περιστάσεων. Οι παρακάτω περιγραφόμενες ασκήσεις είναι συστάσεις και επιτρέπεται να προσαρμοστούν από τον ΚΕ, στις τοπικές συνθήκες. Εάν ο ΚΕ έχει αμφιβολίες για την αξιολόγηση του σκύλου έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη ή και τροποποίηση των ασκήσεων.

Δοκιμασίες
1. Συνάντηση με Ομάδα Ατόμων

Με εντολή του ΚΕ ο Κ με τον σκύλο στο λουρί, βαδίζει κατά μήκος ενός δρόμου ή πεζοδρομίου. Ο ΚΕ τους ακολουθεί σε κάποια απόσταση. Ο σκύλος πρέπει να βαδίζει πρόθυμα με χαλαρό το λουρί στην αριστερή πλευρά του Κ και με την ωμοπλάτη του στην ευθεία του γονάτου του Κ. Ο σκύλος πρέπει να είναι αδιάφορος στην κίνηση πεζών και οχημάτων. Κατά την διαδρομή τους, διασταυρώνονται με άτομο που τρέχει (κάνει τζόγγινγκ) και ο σκύλος πρέπει να παραμείνει ουδέτερος και αδιάφορος. Ο Κ με τον σκύλο του βαδίζουν ανάμεσα από μια χαλαρή ομάδα 6 τουλάχιστον ατόμων, όπου ένα απ' αυτά πρέπει να μιλήσει στον Κ και να χαιρετηθούν με χειραψία. Με ΠΕ του Κ, ο σκύλος πρέπει να καθίσει ή να βρεθεί στο "κάτω" δίπλα στον Κ και να συμπεριφερθεί ήρεμα κατά την σύντομη συνομιλία.

2. Συνάντηση με ποδηλάτη
Με τον σκύλο στο λουρί ο Κ συνεχίζει να βαδίζει στον δρόμο, οπότε ένας ποδηλάτης που έρχεται πίσω τους, τους προσπερνά χτυπώντας το κουδούνι του ποδηλάτου. Αφού διανύσουν λίγη ακόμα απόσταση, ο ποδηλάτης γυρίζει και έρχεται προς τον Κ και τον σκύλο, χτυπώντας πάντα το κουδούνι. Πρέπει να διασταυρωθούν με τρόπο ώστε ο σκύλος να βρίσκεται μεταξύ Κ και ποδηλάτη. Ο σκύλος πρέπει να παραμείνει αδιάφορος προς τον ποδηλάτη και το ποδήλατο.

3. Συνάντηση με αυτοκίνητα
Με τον σκύλο στο λουρί, ο Κ συνεχίζει να βαδίζει στον δρόμο, περνώντας δίπλα από διάφορα αυτοκίνητα. Ένα από αυτά "ανάβει" την μηχανή και στην συνέχεια περνώντας δίπλα σε ένα άλλο, ο οδηγός κλείνει την πόρτα. Ενώ συνεχίζουν να βαδίζουν ένα αυτοκίνητο σταματά δίπλα τους, ο οδηγός του κατεβάζει το παράθυρο και ρωτά τον Κ κάποια πληροφορία. Τη στιγμή εκείνη ο Κ δίνει ΠΕ «κάτσε» ή «κάτω» στον σκύλο του. Ο σκύλος πρέπει να είναι ήρεμος και να δείξει αδιαφορία προς τα αυτοκίνητα και τους ήχους της κυκλοφορίας.

4. Συνάντηση με άτομο που τρέχει (κάνει τζόγγινγκ) ή χρησιμοποιεί πατίνια
Με τον σκύλο πλάι στο γόνατό του, Κ και σκύλος βαδίζουν σε ένα ήσυχο δρόμο. Τουλάχιστον δύο άτομα που κάνουν τζόγγινγκ τους προσπερνούν χωρίς να ελαττώσουν ταχύτητα. Ενώ ο πρώτος απομακρύνεται τρέχοντας, ο δεύτερος γυρίζει τρέχοντας προς τον Κ και τον σκύλο & τους προσπερνά χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα. Ο σκύλος δεν χρειάζεται να συνεχίζει να βαδίζει στο πόδι του Κυναγωγού, όμως δεν επιτρέπεται να παρενοχλήσει τα άτομα που τους προσπέρασαν ή τους πλησίασαν, αλλά πρέπει να τους αφήσει να περάσουν. Ο Κ επιτρέπεται κατά την διάρκεια των συναντήσεων με τα άτομα που κάνουν τζόγγινγκ, να δώσει στον σκύλο την ΠΕ "κάτσε" ή "κάτω". Αντί των ατόμων που κάνουν τζόγγινγκ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δύο άτομα που κινούνται με πατίνια.

5. Συνάντηση με άλλο σκύλο
Όταν ένας άλλος σκύλος με τον Κ του προσπερνούν ή συναντώνται κατά μέτωπο με τον εξεταζόμενο, ο σκύλος πρέπει να παραμείνει ουδέτερος και απαθής. Ο Κ επιτρέπεται να επαναλάβει την ΠΕ "κοντά" ή να βάλει τον σκύλο του στη θέση "κάτσε" ή "κάτω" κατά την διάρκεια των συναντήσεων.

6. Συμπεριφορά προσδεμένου σκύλου σε κυκλοφορία / ενώ βρίσκεται μόνος για λίγο / σε σχέση με άλλα ζώα.
Με εντολή του ΚΕ, ο Κ με τον σκύλο του στο λουρί, βαδίζει σε ένα δρόμο μέτριας κυκλοφορίας. Μετά από μικρό διάστημα και με εντολή του ΚΕ, ο Κ σταματά και δένει το λουρί σε ένα φράχτη ή κάτι σχετικό και πηγαίνει εκτός οπτικού πεδίου του σκύλου. Ο σκύλος έχει την δυνατότητα να μείνει όρθιος, να καθίσει ή να βρεθεί στο "κάτω". Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Κ, ένας πεζός με σκύλο στο λουρί, περνά μπροστά από τον εξεταζόμενο σκύλο, σε μια απόσταση περίπου 5 βημάτων.
Ο σκύλος που βρίσκεται μόνος και δεμένος πρέπει να παραμείνει ήρεμος κατά την απουσία του Κ. Πρέπει να επιτρέψει στον άλλο σκύλο να περάσει χωρίς να ενεργήσει επιθετικά, όπως έντονο τράβηγμα του λουριού και συνεχές γάβγισμα. Με εντολή του ΚΕ, ο Κ γυρίζει να πάρει τον σκύλο του.
Σημείωση: Εναπόκειται στον ΚΕ αν θα εκτελεστούν όλες οι δοκιμασίες κάθε σκύλου στα προγραμματισμένα σημεία, ή αν θα ολοκληρώσουν μόνο κάποιες από αυτές οι εξεταζόμενοι και μετά θα μεταβούν στο επόμενο κατάλληλο σημείο για να συνεχίσουν εκεί.

Επιστροφή στην κορυφή