Διεθνείς Συστάσεις Αναπαραγωγής από την FCI

Ο στόχος στην καθαρόαιμη εκτροφή είναι λειτουργικά υγιή ζώα με κατασκευή και λειτουργικό χαρακτήρα στα πρότυπα του τύπου της φυλής, σκυλιά που μπορούν να ζήσουν μια μακρόχρονη και ευτυχισμένη ζωή προς όφελος του ιδιοκτήτη αλλά και του ίδιου του σκύλου.

Η εκτροφή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείτε η υγεία και η ευζωία των απογόνων, όπως και η ευζωία της σκύλας. Γνώσεις, τιμιότητα και συνεργασία, τόσο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την εκτροφή υγειών σκύλων.

Οι εκτροφείς πρέπει να ενθαρρύνονται στο να επικεντρωθούν στην αναγκαιότητα των σωστών συνδυασμών των σκυλιών όπως και στην επιλογή συγκεκριμένων σκυλιών για να χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή.

Τα κράτη μέλη της FCI καθώς και οι συνεργαζόμενες χώρες πρέπει να θεσπίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εκτροφείς και μάλιστα σε ετήσια βάση. Η εκπαίδευση των εκτροφέων καλύτερα να βασιστεί σε προτάσεις παρά σε αυστηρά εκτροφικά πρωτόκολλα και κανόνες που πολύ εύκολα θα καταλήξουν σε ακόμα πιο μειωμένο γενετικό εύρος στη φυλή όπως και αποκλεισμός από την εκτροφή εξαίρετων δειγμάτων αλλά και ευσυνείδητους εκτροφείς. Εκτροφείς και όμιλοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με επιστήμονες για γενετικά θέματα υγείας έτσι ώστε να αποφευχθούν συνδυασμοί με σκυλιά από γραμμές που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την γέννηση μη υγειών απογόνων.

Κάθε σκυλί που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτροφή πρέπει να ελέγχεται για κληρονομικές ασθένειες και πρέπει να έχει microship ή τατουάζ.

Οι εκτροφείς πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο της φυλής σαν οδηγό για τα συγκεκριμένα γνωρίσματα της φυλής. Κάθε είδους ακραίες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγονται.

Μόνο λειτουργικά και υγιή σκυλιά με την τυπική μορφολογία πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εκτροφή πχ να χρησιμοποιούνται μόνο σκυλιά που δεν πάσχουν από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια ή λειτουργική ανικανότητα.

Αν κοντινοί συγγενείς ενός σκυλιού υποφέρει από κληρονομική ασθένεια ή λειτουργική ανωμαλία αυτός ο σκύλος πρέπει να συνδυαστεί μόνο με σκυλιά από γραμμές με πολύ χαμηλή ή μηδενική εμφάνιση της ίδιας ασθένειας ή ανωμαλίας. Αν είναι διαθέσιμο DNA test για την ασθένεια-ανωμαλία, το γενετικό υλικό των προγόνων πρέπει να ελεγχθεί για να αποφευχθεί το ζευγάρωμα 2 φορέων.

Γενετικοί συνδυασμοί σκύλων που υπάρχει η πληροφόρηση αυξημένου κινδύνου για σοβαρές ασθένειες ή δυσλειτουργίες και που θα μπορούσαν να περάσουν στους απογόνους πρέπει να αποφεύγονται.

Μόνο σκύλοι με σωστό χαρακτήρα , τυπικό με την φυλή, πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εκτροφή. Δηλαδή μόνο σκύλοι που δεν παρουσιάζουν δείγματα διαταραγμένης συμπεριφοράς με την μορφή υπερβολικού φόβου ή αναίτιας επιθετικής συμπεριφοράς, σε συνθήκες καθημερινής διαβίωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Για να διατηρηθεί ή ακόμα καλύτερα να μεγαλώσει η γενετική διαφοροποίηση στην φυλή ζευγαρώματα ακραίας ενδογαμίας πρέπει να αποφεύγονται. Ζευγαρώματα μεταξύ αδερφών, πατέρα κόρης, μητέρας γιού δεν πρέπει να γίνονται ποτέ. Σαν γενική συμβουλή προτείνω κανένα σκυλί να μην έχει εγγεγραμμένους απογόνους ποσοστού πάνω από 5% των εγγεγραμένων κουταβιών στην χώρα του κυνολογικού ομίλου που ανήκει. Ο πληθυσμός της φυλής πρέπει να ελέγχεται όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ειδικά σε φυλές με λίγα μέλη.

Τα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, για ασθένειες πρέπει να καταγράφονται σε αρχεία προσβάσιμα από όλους. Τα αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επιλογή και χρησιμοποίηση των μελλοντικών γονέων.

Η εκτροφική βαρύτητα αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει όπου είναι δυνατών να τηρείτε σε βάση δεδομένων υπολογιστών έτσι ώστε να βοηθήσει την επιλογή των μελλοντικών γεννητόρων όχι μόνο από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης (φαινοτύπου) αλλά και από πλευράς ιδανικού γενοτύπου. Σαν γενικός κανόνας για την εκτροφή το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος (γέννα) πρέπει σε μέσο όρο να είναι καλύτερο από τον μέσο όρο του συνόλου της φυλής.

Οι προγεννητικοί έλεγχοι για ασθένειες της φυλής πρέπει να είναι υποχρεωτικοί μόνο σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ασθένεια έχει σοβαρή επίπτωση στην λειτουργική υγεία του σκυλιού.

Τα αποτελέσματα των DNA test για κληρονομικές ασθένειες πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί το ζευγάρωμα ασθενών ζώων και όχι μόνο για την εξάλειψη της ίδιας της ασθένειας.

Κάθε σκύλος πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορεί να ζευγαρώσει με φυσικό τρόπο. Η τεχνητή γονιμοποίηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει την φυσική αυτή ανικανότητα του ζώου. Μια σκύλα πρέπει να μην ξαναχρησιμοποιηθεί στην αναπαραγωγή εάν δεν μπορεί να έρθει σε φυσικό τοκετό λόγω προβλημάτων ανατομίας ή εάν δεν μπορεί να περιποιηθεί και να μεγαλώσει τα νεογέννητα της (είτε λόγω ψυχισμού ή λόγω μη παραγωγής γάλακτος).

Τα προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να ελεγχθούν με DNA test πρέπει να έχουν ίδια βαρύτητα με όσα μπορούν να ελεγχθούν για την κατάρτιση προγραμμάτων αναπαραγωγής.

Σαν γενικός κανόνας ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν πρέπει να αποκλείει περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της φυλής. Το γενετικό υλικό πρέπει να επιλέγεται από το καλύτερο μισό του πληθυσμού της φυλής.

Η ανατροφή των κουταβιών σε κάθε γέννα πρέπει να γίνεται με σωστή διατροφή, έκθεση σε διάφορες συνθήκες, εκπαίδευση από την μητέρα τους τον εκτροφέα και άλλους ,ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία στη συμπεριφορά και στην ανταπόκριση σε διαφορετικά ερεθίσματα και καταστάσεις.

Περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την εκτροφή υγειών σκύλων μπορούν να βρεθούν στο site της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας FCI.

Επιστροφή στην κορυφή