Επίσημα Αποτελέσματα Trofeo Caliandro

31-01-2010

XII° TROFEO PIERO CALIANDRO
Date: 31. January 2010
Place: Venturina (LI), Italy
Judge: Mr.Coppo Florindo (males black & brown)
Mr.Polifrone Attilio (females black & brown)
Dr.Pezzano Pierluigi (all young)


Αποτελέσματα

Ale Alamos del Citone - Black Male Caliandro Winner
Pride of Russia Kaspij - Brown Male Caliandro Winner
Sabba di Altobello - Brown Female Caliandro Winner
Halinka di Piskonte - Black Female Caliandro Winner

Achille del Diamante Nero - Best Black Young Male & Best Young Male
Angus di Prisconte - Best Brown Young Male
Tijana di Altobello - Best Youth Black Female & Best Youth Female
Zora Betelges - Best Youth Brown Female


V1 Open Class - Andres Crockett del Citone - Black Males
V1 Open Class -Izrafel Bebeto Brave - Brown Males
V1 Open Class - Aurora house Liopiris - Black Females

Diva of David El Greco Nero

Aurora vom Hous Liopiris

Επιστροφή στην κορυφή