Ενημερωτικό βίντεο από το Βασίλη Κουνέλα, ιδιοκτήτη του Εκτροφείου "Kraft Hill"

www.krafthill.com

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή