Σεμινάριο Εκτροφής από τον Dr. Pierluigi Pezzano
(Πρόεδρος του Ιταλικού Ομίλου Ντόμπερμαν)

Βίντεο 1 - Διάρκεια 7,18 sec

Βίντεο 2 - Διάρκεια 1,45 sec

Βίντεο 3 - Διάρκεια 7,03 sec

Βίντεο 4 - Διάρκεια 0,23 sec

Βίντεο 5 - Διάρκεια 5.46 sec

Βίντεο 6 - Διάρκεια 5.38 sec

Βίντεο 7 - Διάρκεια 1.37 sec

Βίντεο 8 - Διάρκεια 9.27 sec

Βίντεο 9 - Διάρκεια 4.26 sec

Βίντεο 10 - Διάρκεια 9.54 sec

Βίντεο 11 - Διάρκεια 6.19 sec

Επιστροφή στην κορυφή