Τα φυσικά ένστικτα του Ντόμπερμαν

Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
Φέρεται με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και δεν φοβάται.
Όταν βρίσκεται κάτω από επιβράβευση, δεν φοβάται να αντιμετωπίσει καινούργιες καταστάσεις, και άτομα που μπορεί να μην είναι φιλικά.

ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ
Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται στο γενικότερο περιβάλλον. Ευκολία μάθησης
Κατά πόσο αντιλαμβάνεται και μαθαίνει ότι του διδάσκεις.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο βαθμός ετοιμότητας και η ταχύτητα αντίδρασης σε απειλητικές καταστάσεις.

ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είναι το έμφυτο ένστικτο του Ντόμπερμαν να μάχεται και η διάθεση του να χρησιμοποιήσει τους μυς και τα σαγόνια του. (Δάγκωμα)

ΚΟΥΡΑΓΙΟ
Έχει το θάρρος, το κουράγιο, να αντιμετωπίσει χωρίς φόβο και αναστολές
μια αληθινή η μια "σκηνοθετημένη απειλή".

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
Στον πόνο και σε άσχημες εμπειρίες, έχοντας την διάθεση να τις ξεπεράσει γρήγορα.

ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η έμφυτη ικανότητα του Ντόμπερμαν να προστατεύει τον ιδιοκτήτη του, σε κάποια κατάσταση απειλής.

ΤΟ ΟΡΙΟ
Που ο σκύλος αντιδρά στην επιβράβευση. (χάδι, φαγητό, παιχνίδι κ.λ.π.).

Το Ντόμπερμαν είναι έξυπνο, εκπαιδεύσιμο, έτοιμο να μάθει ότι του διδάξεις, έχοντας μια σωστή "δόση" επιθετικότητας, και έμφυτο το ένστικτο της προστασίας. Εάν είναι καλά επιλεγμένο, βασισμένο στο πρότυπο, θα είναι "σκληρό", με κουράγιο και αποφασιστικό. Όλα αυτά τα προσόντα του δίνουν την ικανότητα να εφαρμόσει πολύ γρήγορα, πιο πολύ από κάθε άλλο σκυλί, όλα όσα του διδάσκονται.

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι ο χαρακτήρας είναι το άθροισμα μιας σειράς παραγόντων κατά ένα μέρος έμφυτων και κατά ένα μέρος επίκτητων, που στο Ντόμπερμαν είναι τα εξής:

Σωστή ιδιοσυγκρασία - Eπιθετικότητα - Eμπιστοσύνη στον εαυτό του
Δεκτικότητα μάθησης - Ψυχοσωματικό σθένος - Μαχητικότητα
Ταχύτατη εκτέλεση εντολών - Αυτοπεποίθηση - Δυνατό νευρικό σύστημα.

Επιστροφή στην κορυφή