Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν!

Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν!

Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον για ορισμένους να δουν κάποιες φωτογραφίες σχετικές με την καταγωγή του dobermann!!

Apolda 1889

 

Friedrich Louis Dobermann                                      Otto Goeller

 

Μερικές σπάνιες φωτογραφίες

1897 1898 1899

 

Από το 1897 έως το 1906 (δηλαδή από τον Alarich στον Prinz Carlo Victoria) η εξέλιξη προς το καλύτερο είναι πλέον εμφανής!

 

Manchester terriers του 1900!!

Χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους εκτροφείς σε διασταυρώσεις με dobermans. Ένα από τα πρώτα σκυλιά που προήλθαν από τέτοιου είδους διασταυρώσεις ήταν ο Prinz von llm-Athen (1901).

Η μητέρα του λεγόταν Lady v. Ilm-Athen. Η καταγωγή της ήταν αμφισβητούμενη αλλά, εξαιτίας του ότι οι απόγονοι του γιού της Prinz είχαν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν ήταν τυπικά χαρακτηριστικά των dobermans της εποχής αλλά περισσότερο των manchester terriers, θεωρείται βέβαιο ότι και η ίδια καταγόταν από manchester terriers.

Προς τούτο συνηγορούν και οι μαρτυρίες εκτροφέων,που την είχαν δει.Σύμφωνα με τον Gruenig μια άλλη σκύλα εκείνης της εποχής, η Lady v. Calenberg (δεν είχε εγγραφεί σε επίσημο μητρώο), ήταν επίσης Manchester Terrier (χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν ήταν ημίαιμο ή καθαρόαιμο manchester terrier).

Κι οι δυο αυτές θηλυκιές είχαν σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της φυλής.
Η γραμμή του Prinz von llm-Athen και η γραμμή Calenberg μέσω του εκτροφείου Aprath εισήγαγαν διαφορετικά στοιχεία στη φυλή.

Συγκεκριμένα, ο μακρύς και κυματοειδής μανδύας έδωσε τη θέση του σε ένα λειότριχο μαύρο μανδύα με καστανά πύρινα σημάδια, το χρώμα έγινε έντονο και γυαλιστερό, αν και ορισμένα προβλήματα, όπως τα μαύρα σημάδια στα δάχτυλα και τα περιορισμένης έκτασης, σκούρα ή θαμπά πύρινα, θεωρούνται ότι προέρχονται από το manchester terrier, το οποίο φαίνεται πως έπασχε από μελάνωση (melanism-melanosis).

Άλλες σημαντικές βελτιώσεις, που αποδίδονται στη χρήση των manchester terriers, ήταν οι εξής: το κεφάλι έγινε μακρύτερο και λιγότερο τραχύ, ο σωματότυπος του ποιμενικού σκύλου εξαφανίστηκε, τα πέλματα έγιναν σφιχτά.

Η αρνητική επίδραση του Manchester terrier υπήρξε κυρίως στην μπροστινή γωνίωση που έγινε πλέον ίσια, στο μέγεθος και κατά συνέπεια στη δύναμη των σκύλων (μείωση), και στο χαρακτήρα ο οποίος έγινε ασταθής. Ειδικότερα στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα η επιρροή του Manchester Terrier προκάλεσε πολλές παραλλαγές στον τύπο.

 

Πρόγονοι των dobermanns, οι οποίοι έμοιαζαν με τα πρώτα δείγματα της φυλής!

Greif v.Groenland (1898)

Prinz Matzi v.Groenland (1895)

   

Trix von Friesland

(1905)

Cordula von Thuringen

(Εκτροφής Otto Goeller - 1905)

 

 

Gerhilde - Graf belling vom Thuringen

 

Jenny v. Deutz(1905)
Από τις πλέον επιτυχημένες μπλε θηλυκιές. Πάνω από 30 φορές ήταν πρώτη σε εκθέσεις. Υπήρξε μητέρα του διάσημου Prinz Carlo Viktoria

 

Ο R. Valentino (1895-1926) με τα δυο του dobermans!!

 

Prince Strick (αριθμός γενεαλογίου 11) and Princessin Schlippche (αρ.γεν.12) v.Thuringen (1898-99)
Στα πρώτα dobermans, όπως αυτά τα δυο σκυλιά, ήταν εμφανής η ομοιότητα με τα rottweilers της εποχής.

Prinz modern vom Ilm Athen (1909) (Lux Edelblut vom Ilm Athen - Lotte vom Ilm Athen)
από την γραμμή του Prinz Modern vom Ilm Athen (έτος γέννησης 1909), ο οποίος ως επιβήτορας ανέβασε το επίπεδο της φυλής στην εποχή του, κάνοντας όμως ζημιά στον χαρακτήρα, σύμφωνα με απόψεις ειδικών της εποχής αλλά και του γνωστού μας J.M.vd Zwan (kennel Neerlands Stam), προέρχεται ο σπουδαίος Rival's Adonis,πατέρας μεταξύ άλλων του Ajax v.Grammont από τον οποίο προέρχεται ο Prinz Carlo v.Koningstad. Από το ζευγάρωμα του Prinz Carlo με την αδελφή του πατέρα του, την Angola v.Grammont (Inbreeding στον Rival's Adonis) γεννιέται η Prinzessin illisa v.d. Koningstad (Westphalia).

Η τελευταία είναι η μητέρα της Ilissa v. Westphalia σε συνδυασμό με τον γιό του ιδιαίτερα σημαντικού για την πορεία της φυλής μετά τον Α' Παγκόσμειο Πόλεμο Burschel v. Simmenau (ουσιαστικά χάρη σε αυτόν ξαναξεκίνησε η φυλή στη Γερμανία μετά τον Α'Π.Π.), τον Claus v.d. Spree.
Από την Ilissa v. Westphalia ξεκινάει μια γραμμή που συνέβαλε αποφασιστικά στην άνοδο της φυλής και στην Αμερική! Συγκεκριμένα: Illisa v. Westphalia - Astor v. Westphalia - Kurt v. Rheinperle Rhinegold - Pericles of Westphalia - westphalia's Uranus - Alcor v. Millsdod - Rancho's dobe Primo - Rancho's dobe Storm (1949)
.

 

Rival's Adonis (1914 Fernando v. Merseberg - Helga v. Jaegerhof)

 

Prinz Carlo v. Koningstad

 

Angola v. Gramont (usa 1917 Rival's Adonis-Undine v. Grammont)
και ο γιός της Prinz Favorit v. Koningstad, του οποίου πατέρας ήταν ο Prinz Carlo v. Koningstad

  

 

Lissa of Westphalia (Germany 1926 Claus v.d. Spree - Prinsessin Lllisa v.d. Koningstad - Westphalia)

 

Kurt v. Rheinperle Rhinegold (USA 1931 Astor of Westphalia - Aninta v. Immermanhohe)

 

Westphalia's Uranus (USA 1939 Pericles of Westphalia - Jessy v. Sonnenhoehe)

 

Εκπληκτική εξέλιξη από το 1909 και τον Prinz Modern v. Llm Athen ως το 1941 και τον Alcor v. Milsdod (Ch.Westphalia’s Uranus - Ch.Maida v. Coldod)

Ένας πολύ σπουδαίος σκύλος της δεκαετίας του '30 ήταν ο Muck v. Brunia (1929 Germany, Luz v. Roedeltal - Hella v.d. Winterburg). Προέρχεται από σκύλους όπως Edelblut v. Jaegerhof, Burcell v. Simmenau, Lux v. Blankenburg, Alto v. Sigalsburg.
Απόγονοί του Muck ήταν σπουδαίοι σκύλοι, όπως πχ ο Troll v.Engelsburg (1933) και ο Blank v.d. Domstadt (1933).
Από τον Blank v.d. Domstadt γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1941 ένας αληθινός μύθος, ο καστανός Dictator v. Glenhugel, ο οποίος ήταν πατέρας 52 πρωταθλητών. Η τεράστια επίδρασή του στην φυλή είναι αναμφισβήτητη.
Για να γίνει αυτό κατανοητό αξίζει να αναφερθούν κάποιοι απόγονοί του. Για παράδειγμα από τον γιό του, τον Damasyn the Solitaire (1951), ξεκινάει μια πολύ σημαντική γενεαλογία: Duke of Lombardi (1956) - Damassin Derringer (1961) - Gra Lemor Demetrius vd Victor(1966).
O Gra Lemor Demetrius vd Victor υπήρξε πατέρας 51 πρωταθλητών! Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη σημασία έχουν ο Kai Esa's Passing Parade και η Kai Esa's Cameo, πατέρας και μητέρα αντίστοιχα των Beaulane Windfal και Elektra's Rally Round the Flag, που είναι οι γονείς του Elektra's the Wind Walker.

 

Από τον Muck v. Brunia στον Dictator v. Glenhugel ή αλλιώς από το 1929 στο 1941!!!!

 

 

Ο γιός του Muck v. Brunia και σπουδαίος επιβήτορας Blank vd Domsdadt (πατέρας του Dictator v. Glenhugel)

 

O Dictator v. Glenhugel υπάρχει πάνω από 20 φορές στο pedigree του εκπληκτικού Marienburg's Sunhawk
(1973-1982)

 

Ο Marienburg's Sunhawk υπάρχει στο pedigree της Katrina krystal del citone, της μητέρας δηλαδή του Quillam Quasim del Citone από τον οποίο έλκουν την καταγωγή τους σημαντικοί σύγχρονοι σκύλοι, ανάμεσά τους και οι IDC Siegers Ηangar dei Sauli Grimaldi και Pathos dell Querce Nere. Η εξέλιξη της φυλής στο πέρασμα των χρόνων είναι εκπληκτική. Από τον Dictator v. Glenhugel στον Pathos delle Querce Nere μεσολαβούν περίπου 60 χρόνια.

  

Επιστροφή στην κορυφή